sites.mdu.se

Text

Datum 2021-07-05
Artikeltyp Aktuellt

Har pandemins stödpaket förändrat aktieägarnas hantering av eget kapital?

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ett hållbart näringsliv kräver en långsiktigt sund hantering av vinst, förlust och eget kapital. Detta gäller såväl stora som små aktiebolag. Under Corona-pandemin har flera större och mindre ekonomiska stödpaket lanserats av regeringen för att rädda jobb och företag. Nu studerar forskare vid MDH hur aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider har förändrats.

Aktiebolagens stabilitet och långsiktiga överlevnad är nära kopplad till hur aktieägarna hanterar eget kapital. Vinst i bolaget kan delas ut till ägarna, som därmed får avkastning på sin investering. Omvänt kan ägarna behöva tillföra kapital under perioder med förlust.

Hantering av vinst, förlust och eget kapital i kristider

De olika stödpaket som regeringen i olika omgångar lanserat under den pågående Corona-pandemin utgör en extern faktor i relationen mellan aktieägarnas och företagets kapital. Stödpaketen har utgjorts av exempelvis korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Så här säger Peter Dahlin, docent i företagsekonomi:

- I detta projekt använder vi pandemistöden för att studera aktieägarnas hantering av eget kapital i kristider, för att sedan jämföra den med stabila perioder. Slutligen betraktar vi hanteringen utifrån moralisk risk. Det vill säga, stämmer hypotesen att vinst ska delas ut till ägarna medan förlust ska täckas av staten?

Forskningsprojektet "Aktieägares hantering av eget kapital - moralisk risk i tider av permitterings- och omställningsstöd" finansieras med medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Forskningen knyter även an till mål nr 1 och mål nr 8 i FN:s globala mål för hållbarhet.

Kontaktinformation