sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-16
Artikeltyp Aktuellt

AI för en hållbar matproduktion i städer

I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDU undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

I samband med coronapandemin blev det tydligt att Sverige är beroende av import från andra länder för att kunna säkerställa tillgången på livsmedel. Forskare från MDU undersöker nu metoder för att med hjälp av Artificiell intelligens (AI) producera mat i stadsmiljöer med minsta möjliga klimatpåverkan.

– Pandemin har aktualiserat behovet av säker livsmedelsförsörjning för länder som liksom Sverige i hög grad är beroende av importerade varor och globala leveranser. Det är en sårbar och ohållbar situation, säger Baran Cürüklü, universitetslektor i datavetenskap vid MDU och projektledare för AIfood och AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel.

Syftet med forskningen är att skapa en hållbar lösning för matförsörjning i stadsmiljöer, med hög näringshalt, och samtidigt minimera användandet av gemensamma resurser som vatten, energi och transport. Målet är att utveckla tjänster baserat på smarta odlingar i städerna och bidra till att utveckla en välfungerande matförsörjning på lokalnivå.

Tillsammans med sin forskargrupp har Baran Cürüklü tagit fasta på begreppet “Smart Urban Farming”, som gör det möjligt att säkra en god tillgång till näringsrika, närodlade grönsaker (som till exempel sallad och kål) och örter för konsumenter i stadsmiljöer, även under kristider. Med hjälp av AI har gruppen tagit fram en teknisk lösning som inkluderar både konsumenter och producenter (så kallad peer-to-peer). AI-lösningen ska användas för att styra olika odlingsenheter. Tanken är också att man ska ha flera enheter och att odlingsdelen ”pratar” med huset.


Energiåtervinning genom samverkan mellan byggnader

En viktig aspekt i forskningsområdet är också energiåtervinning, som skapas genom samverkan mellan byggnaden där odlingarna ligger.

– Det här innebär helt nya förutsättningar för planering av städer. Genom vertikalodling på ytor som normalt sett inte används kan man förbättra energi- och resurseffektiviteten i fastigheten som helhet. Det bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och resulterar i lösningar som påskyndar omställningen till hållbara städer, säger Baran Cürüklü och fortsätter:

– Städer upptar två procent av planetens landmassa. Eftersom 75 procent av befolkningen bor i städer i Europa bidrar den här typen av livsmedelsproduktion även till andra fördelar såsom kortare transporter. Samhällets pågående elektrifiering och digitalisering medför ett behov av att omvärdera vad en stad är och hur städer kommer att behöva utvecklas för att tillgodose framtida behov.

AI-tekniken finns nu i produktion hos företaget SweGreen där tekniken utvecklas vidare till en nästa nivå baserat på de affärsmodeller som prövas i projektet.

 

Vill du utforma framtidens AI och teknik?

Hos oss hittar du program inom AI, bygg, data och nätverk, energi, industriell ekonomi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system.


Teknik

På MDU finns program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system. Universitetet samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan under studietiden. Vägen till ditt drömjobb börjar här.

Läs mer
Till toppen