sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

Sveriges bästa lärare tipsar - så inspirerar jag till lärande

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Det finns lärare som gör intryck för livet. Vår tidigare student, högstadieläraren, Vedran Maras, blev nominerad av sina elever till Sveriges bästa lärare och tog hem utmärkelsen på Lärargalan. Här delar han med sig av sina bästa tips för att motivera och inspirera till lärande.

Det viktigaste för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt, menar Vedran, är att skapa en trygg och positiv lärandemiljö i klassrummet. 

– I grunden handlar det om lärarens förmåga att kunna bygga goda relationer till sina elever. Jag är genuint intresserad av vad mina elever har att säga, vilket de märker. Jag frågar dem om deras fritidsintressen, pratar om saker de är intresserade av och om jag märker att något inte funkar i undervisningsmiljön tar jag upp det med dem och frågar vad vi tillsammans kan göra åt det. På så vis känner de sig sedda och vet att jag bryr mig om dem, säger Vedran Maras och fortsätter;

– Jag är ödmjuk för att jag inte alltid sitter på alla svar, utan jag vet att mina elever även kan lära mig saker. Elever som blir lyssnade till och som känner att jag vill dem väl lyssnar och visar även respekt för mig. Det gör att de tar ännu större ansvar över sitt eget lärande och då brukar en kultur av optimism sprida sig i klassrummet.

Vedran Maras har arbetat som ämneslärare i tio år. Han menar att han använder samma metoder och har samma tankesätt kring undervisningen och hur han får elever att vilja lyssna och lära sig som när han tog sin lärarexamen 2011.

–Jag fick en väldigt bra grund från ämneslärarprogrammet på MDH. Det är snarare så att forskningen, som jag tagit del av på senare år, förstärkt det jag redan lärde mig under min utbildning, säger Vedran Maras.

Vedran trivs som lärare.

– Det är så roligt och givande att arbeta med barn och ungdomar. Jag lär mig nya saker av dem hela tiden, säger Vedran Maras.


Inspirera till lärande - Vedrans tips


Som lärare - var trygg i att du kan

Du har din utbildning i ryggen med de kunskaper och färdigheter som krävs. Lita på att du kan! Det ger dig ett självförtroende och ett lugn i klassrummet som eleverna känner av.

Bygg relationer

Börja med att bygga relationer till eleverna och ta dig tid till det. Om du har en ny klass, spendera några lektioner på att lära känna klassen, istället för att direkt lägga fokus på läxor och djupdyka i ämnet. Jag brukar börja med ämnen där eleverna kan mer än jag, för att sedan övergå till att fördjupa mig i andra ämnen. Då märker de att jag lyssnar på dem och tycker det de har att säga är viktigt, vilket bygger vår ömsesidiga relation.

Se att alla vill lära sig

Det är viktigt att se att varje elev har välvilja i ögonen, att alla vill lära sig och lyckas. Det ändrar hela ens perspektiv och bemötande av elever om man har det som grundsyn. Det gäller även om eleven har en trött uppsyn, att se på eleven som att den faktiskt ändå vill.

God ämneskunskap inspirerar

Om du vill skapa ett intresse för ditt ämne brukar det hjälpa om du visar att du har god ämneskunskap och att du själv tycker om och rent av har en passion för ditt ämne. Jag är genuint intresserad av mina ämnen och håller mig a jour kring dem även av eget intresse.

Var förberedd

Förbered dig och ha en plan för lektionen. Släpp inte in klassen innan du har förberett dagordningen på tavlan. Annars finns det en stor risk att eleverna börjar prata och du får börja med att tillrättavisa klassen.

Ha en tydlig struktur och rutiner

Var tydlig med vad som kommer att hända under lektionen. Jag har alltid samma struktur, där jag skriver upp lektionens syfte, mål och längd. Jag börjar och slutar alltid på samma sätt, med en kort genomgång i början och med en summering på slutet och presentation av vad som kommer att ske efter lektionen och hur vi bygger vidare på kunskaperna.

Håll det kort

Ha korta genomgångar, annars är det lätt att eleverna tappar koncentrationen. Jag har märkt att det räcker med en genomgång på max tio minuter, sedan låter jag dem börja arbeta med uppgiften. Om någon eller flera vill ha en längre genomgång så har jag det för dem som behöver. Om det krävs delar jag upp undervisningen i flera korta genomgångar.

Våga anpassa

Byt undervisningsform om något inte funkar. Be om hjälp om du inte vet hur du ska gå tillväga, antingen från kollegor eller från eleven eller klassen själv. Elever har ofta jättebra idéer och lösningar själva och det är bara positivt att de är delaktiga i sin egen lärandeprocess.

Ta bort mobiler

Vi vet att mobiler stör koncentrationen. På vår skola är vi därför tydliga med att mobilen inte får vara på bänken. Vi har som rutin att samla in dem i lådor och de som önskar lämnar ifrån sig dem. Vissa gör det inte, men låter inte mobilen komma upp ändå. Det här brukar inte vara ett problem, utan har man tydliga regler så följer eleverna det.

Tappa aldrig humöret

Ett tecken på ett starkt ledarskap är en lärare som kan se och förutspå situationer. Att handskas lugnt och sansat är alltid bäst såväl för mig som för eleven och klassen.

Allt går att lösa

Du har ett team av kollegor och är inte ensam. Om du har svårt att nå fram till en elev eller en klass, fråga en kollega hur de brukar göra eller låt en kollega hjälpa till och observera hur hen gör. Då kan du se vad som gick fel när du kommunicerade med eleven eller klassen. Allt går att lösa!

Vedran Maras arbetar på Stenhammarskolan i Flen, där han undervisar i årskurs 8 och 9.


Det som Vedran Maras tipsar om är kunskaper du får under din lärarutbildning hos oss. Du ges även gott om möjlighet till att träna under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) som sker på en skola i regionen.

Vill du inspirera och lära andra? Då ska du göra som Vedran Maras och bli lärare!

Grundlärarprogram förskoleklass och grundskola 1-3 240 hp

Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar