sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

Så påverkar lärarens agerande elevers mattekunskaper

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Forskning visar att matematiklärares agerande i klassrummet påverkar utvecklingen av elevers matematiska tänkande. Vår universitetslektor i matematikdidaktik, Maria Larsson, berättar hur agerandet kan förbättra elevers matematikkunskaper.

– Eftersom vi vet att det är viktigt hur läraren kommunicerar och interagerar med eleverna, behöver läraren förbereda sin undervisning utifrån vad hen vill uppnå i olika situationer, säger Maria Larsson.

Olika typer av frågor utvecklar olika matematiska kunskaper och förmågor hos elever.

– Det är viktigt att ha en bred repertoar av frågor som läraren kan använda sig av beroende på situation och vad hen vill uppnå i den stunden. Läraren kan ställa olika frågor för att till exempel gå djupare i matematiska idéer och strategier, för att eleverna ska få syn på samband mellan olika idéer, för att få tydligare förklaringar från eleverna eller för att involvera fler elever, säger Maria Larsson.

Talk moves som metod

Förutom att ställa olika typer av frågor så finns det andra delar i lärarens agerande som har inverkan på elevers matematiska tänkande.

–Det kallas talk moves. Det handlar exempelvis om att använda väntetid på ett genomtänkt vis och att själv upprepa eller återberätta elevers resonemang, säger Maria Larsson och fortsätter;

–Läraren kan också låta elever återberätta med sina egna ord vad en annan elev har sagt eller argumentera för och emot olika idéer och ståndpunkter. På det viset skapar läraren möjligheter för eleverna att engagera sig i andras sätt att tänka och till att eleverna fördjupar och breddar sitt eget matematiska tänkande.


Lärarstudenter tar del av verktyg från den senaste forskningen

En forskargrupp vid MDH har tagit fram Sveriges första forskningsbaserade läromedel som hjälper lärare att planera, bedriva och utvärdera kvalitativ matematikundervisning. Här ges många konkreta exempel på hur matematiklärare kan agera i klassrummet. Något som studenter vid högskolan får ta del av under sin lärarutbildning.

– Med läromedlet Rik matematik får lärarstudenter utveckla kunskaper och öva på att ställa rätt typ av frågor vid rätt tillfällen. Bra läromedel fungerar både som konkret stöd i undervisning och som bra material för utbildning och kompetensutveckling, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på MDH och projektledare för läromedlet.

Maria Larsson är inriktningsföreträdare för matematikdidaktik vid MDH och undervisar på grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 samt grundlärarprogrammet årskurs 4–6. Hon forskar i matematikdidaktik, med speciellt fokus på lärarens roll i matematikklassrummet.

Andreas Ryve utbildar lärare i matematikdidaktik på MDH och forskar inom området. Hans forskning fokuserar på klassrumsundervisning och lärarens arbete i klassrummet samt hur läromedel och kompetensutveckling kan fungera som stöd till matematiklärare.

Vill du utveckla barn och unga och inspirera till lärande? Då ska du bli lärare!

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar