sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-28
Artikeltyp Aktuellt

Så lyckas du designa en framgångsrik manual

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Många kan nog känna igen sig i frustrationen över att varken hitta eller förstå innehållet i manualer. Jonatan Lundin, teknikinformatör på Excosoft och forskare vid Mälardalens högskola, har designat en mängd manualer för olika yrkeskategorier. Som forskare har han studerat hur användare söker och läser manualer och hur manualer kan designas.

– I manualer måste användaren själv söka och läsa för att hitta det stöd som är relevant för sitt lärande. Min forskning visar att användaren behöver ha en viss kunskap om verktyget som manualen beskriver för att kunna hitta relevant information och förstå den. Nybörjare som går till manualen, har därför svårt att hitta och förstå – ett hönan-eller-ägget problem uppstår. Konsekvensen blir ofta att nybörjaren struntar i manualen och antingen ger upp eller försöker med en tillfällig lösning. Det äventyrar säkerheten, kvaliteten, tillfredsställelsen eller effektiviteten för arbetsuppgiften, säger Jonatan Lundin.

I sin forskning belyser Jonatan Lundin att teknikinformatören är den kunnige personen som stöttar användaren i att lära sig använda till exempel ett verktyg. Därför är det viktigt att teknikinformatören har kompetens om hur man stöttar, för att designa manualer.

Jonatan Lundins tips för att designa en användbar teknisk manual

  • Ta reda på arbetsmål och resultat: En produkt, till exempel en maskin, är ett verktyg som användaren använder för att nå ett arbetsmål. Ett verktyg är alltså designat för att användaren ska kunna göra olika saker eller ge olika resultat, som exempelvis att skapa, ändra, flytta eller generera något. Som teknikinformatör stöttar du användaren i att lära sig vad den kan göra med verktyget och hur. Därför bör du börja med att ta reda på vad det är för arbetsmål och resultat som verktyget är designat att stödja.
  • Förstå de användare du vill stötta: Svara på frågor som: Vilka är de? I vilka situationer och miljöer utför de sina arbetsuppgifter? Ta reda på vad de kan och inte kan, när de använder verktyget för att nå ett arbetsmål. Det de inte kan, uttrycks som informationsbehov, till exempel olika frågor. Designa information som tillfredsställer användarens informationsbehov så att de kan nå sina arbetsmål. Designa informationen så att användare med liten kunskap om verktyget inte behöver söka för att hitta relevant information.
  • Testa manualen på användaren: Iterera mellan att designa och utprova informationen på användare, så att de kan nå sina arbetsmål med hjälp av den designade informationen.

Vill du bli expert på att paketera och presentera information?

Då kanske programmet textdesign är något för dig: