sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Reportage

Så får du de minsta att engagera sig i hållbarhet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att uppnå hållbarhetsmålen behöver barn få kunskap och engageras i hållbarhetsmålen tidigt, redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér som forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan vid MDH, ger här sina fyra tips för att få de minsta engagerade i hållbarhet.

– Vi lever i en tid med mängder av globala svårigheter och utmaningar av ekologisk, social/kulturell och ekonomisk karaktär. Då är det avgörande att arbetet med hållbarhet sker på alla nivåer i samhället. Från den lokala förskolan till internationella policydokument och givetvis genom forskning på alla nivåer, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

Utgångspunkten är att barn är medborgare som kan påverka utvecklingen av en hållbar framtid.

– Vi behöver se och förstå att alla barn har rättigheter, kompetenser och förmågan att engagera sig och delta i arbetet för en hållbar nutid och framtid. Det är samtliga forskare inom forskningsområdet hållbarhetsutbildning i förskolan, även internationellt, helt överens om, säger Eva Ärlemalm-Hagsér och tillägger;

– Ansvaret att driva arbetet för förändring ligger hos de vuxna, men barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet och även knyta an till barnens erfarenhetsvärld och förståelser.

Hållbarhet innefattar tre delar: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

4 tips från vår forskare i hållbarhetsutbildning

  1. Utgå från att barn har förmågan att som medborgare påverka att skapa en hållbar framtid.
  2. Prata med barnen om hållbarhet på ett sätt som utgår från deras erfarenhetsvärld och förståelser.
  3. Möt barnet i frågor som barnet har. Då fångar du barnet i något den är engagerad i.
  4. Använd bilder som pedagogiskt förstärker det du pratar om.Professor Eva Ärlemalm-Hagsér inte bara forskar utan undervisar även på förskollärarprogrammet på MDH i hållbarhetutbildning i förskolan, från grunderna i vad hållbarhet är till att kritiskt granska olika aspekter av hållbarhet.

Var med och lägg grunden till barns livslånga lärande - bli förskollärare!

Förskollärarprogrammet 210 hp

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Under utbildningen har du nära kontakt med en förskola i regionen.

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar