sites.mdu.se

Text

Ny hjärnteknik för förbättrad hälsa

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Att robotik är i tiden och att robotar är på frammarsch i industrin är känt för de flesta. Men att behovet för hälsorobotik är ökande - det är kanske inte lika känt utanför forskningsmiljöerna.

Vid MDH finns en egen utbildning inom hälsorobotik som ingår i civilingenjörsprogrammet i robotik, och högskolan har spännande forskning inom området. En av forskarna är Elaine Åstrand som också undervisar i programmet.

– Hjärnan har en otrolig förmåga till förändring, berättar Elaine Åstrand. – Forskning visar att efter en hjärnskada från till exempel en stroke, så genomgår hjärnan stora förändringar för att kompensera för den skadade regionen. Men hjärnan klarar inte alltid att få tillbaka alla funktioner, alltför många människor lever med bestående funktionsnedsättningar.

– I min forskning undersöker vi hur ny hjärnteknik kan hjälpa strokepatienter till en bättre vardag. Genom att läsa av hjärnans aktivitet kan vi utveckla interaktiva träningsmetoder som hjälper till att stärka hjärnans aktivitet och på så sätt förbättra hälsan och vardagen för personer som har haft en stroke.

Elaine Åstrand använder sig av en metod för att avläsa och träna hjärnaktivitet hos människor.

– Genom att lära oss att utläsa med vilken intensitet hjärnan jobbar så kan vi också lära oss att träna upp den. Om vi jämför med att gå till gymmet; När vi kämpar för att lyfta en vikt ser vi direkt hur högt vi lyckas att lyfta den och vi kan på så sätt träna oss på att lyfta den högre. Med den typen av direkt återkoppling kan du träna dig till att bli starkare fysiskt. Samma gäller för hjärnan. Direkt återkoppling från hjärnans aktivitet möjliggör träning för att stärka aktiveringsmönster, synapser och kopplingar, i hjärnan och du kan träna dig till att bli starkare mentalt, förklarar Elaine Åstrand.

– Vi testar till exempel återkoppling där patienten ser en hand på en skärm. Handen öppnar sig samtidigt som patienten tänker på att den egna handen ska öppna sig. Hjärnan får en återkoppling och tränas i att sända signaler till den funktionsnedsatta handen. Handen tränas upp till att användas igen.

Elaines forskning ingår i MDHs långsiktiga satsning på hälsorobotik.

 

Sverige ligger i framkant inom hälsorobotik

– Robotiken generellt spås få en revolutionerande inverkan på samhället, säger Elaine Åstrand. – Hälsorobotiken är relativt outforskad och har stor potential för Sverige och speciellt för oss på MDH. Vi ser en klar ökning i behovet av hälsorobotik och robotik i samklang med människan.

Kunskaper i signalbehandling, artificiell intelligens och avancerad neuroteknik är centrala i hälsorobotiken.

 

Våra studenter är eftertraktade

Robotik anammas i allt fler branscher och dagens huvudsakliga användningsområden spås överskuggas av andra inom ett decennium. Med ny breddad användning måste utbildningen följa med och utvecklas i snabb takt. Detta har MDH tagit fasta på.

– Vårt civilingenjörsprogram i robotik har följt med i utvecklingen genom uppdateringar av kurser och ligger väl positionerad gentemot dagens behov inom industrin och vårdsektorn. Detta är möjligt genom att MDH har både undervisning och framstående forskning under samma tak. Undervisningen är förankrad i vår forskning, därmed är våra utexaminerande studenter hett eftertraktade.

– Nästan varje vecka får vi förfrågningar om samarbete eller kontakt med studenter för rekrytering, fortsätter Elaine. Vi har till och med svårt att rekrytera våra studenter till forskartjänster då de jagas av industrin och ofta har flera erbjudanden att välja emellan.

Läs mer om civilingenjörsprogrammet i robotik