sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-15
Artikeltyp Aktuellt

Läs tekniskt basår och klara matematikstudierna bättre

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En rapport som MDH genomfört visar att studenter som har gått tekniskt basår klarar matematikkurserna i teknikutbildningarna i större utsträckning än andra studenter.

Bakgrunden till undersökningen var att ta reda på hur högskolan kunde få ännu fler studenter att klara av kurserna i vektoralgebra och kalkyl, vilket är kärnkurserna i matematik för högskoleingenjörer och civilingenjörer. I undersökningen tittade man på resultaten i matematikkurserna vektoralgebra och kalkyl för samtliga studenter under de senaste fem åren. Resultatet var tydligt.

– Studenter som har gått tekniskt basår hade mycket högre prestationsgrad på matematikkurserna än de studenter som endast läst på gymnasiet, säger Kimmo Eriksson, professor och ämnesföreträdare i matematik/tillämpad matematik vid MDH och den som genomförde undersökningen. Han fortsätter;

– Vår slutsats är att det vore önskvärt, både för studenterna och för högskolan, att fler studenter läser ett basår innan de påbörjar sina ingenjörsstudier.

Bli behörig och få platsgaranti vid teknikutbildningar

Varför tekniskt basår ger en sådan fördel tittade man inte på i rapporten.

– En del av förklaringen kan vara att matematikundervisningen ligger närmare högskolestudier, trots att innehållet är på gymnasienivå, säger Kimmo Eriksson.

Studenter som läser tekniskt basår blir behöriga till samtliga teknikprogram på grundnivå vid MDH och har platsgaranti på högskolans högskole- och civilingenjörsprogram som startar det följande läsåret.


Kontaktinformation