sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Porträtt

Jag har lärt mig att det alltid finns mer att lära

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Efter examen kan Nathalee Ardelean kalla sig förskollärare, men hon har även tidigare arbetat inom förskola. Hennes drivkraft är ett brinnande engagemang för barns lärande och utveckling. Nu väntar ett nytt jobb och drömmen om att forska vidare.

Nathalee Ardelean är född och uppvuxen i Västerås och beskriver sig själv som en kreativ person som ser lösningar istället för hinder. Att valet av utbildning föll på MDH:s förskollärarutbildning berodde på att hon från flera håll hade hört att utbildningen håller hög kvalitet och att all undervisning är forskningsbaserad.

- Sedan hade jag dessutom kännedom om att högskolan har samarbete med många övningsförskolor både i Västerås och i Eskilstuna, säger hon.

Det bästa med programmet menar Nathalee Ardelean är att det är en utbildning med stor variation.

- Som förskollärarstudent får du ta del av både teori och praktik vilket förankrar och fördjupar den kunskap som vi tillägnat oss. Under den verksamhetsförlagda utbildningen får vi exempelvis möjlighet att prova på det vi lärt oss och får på så vis även en uppfattning om vår egen syn på undervisning och barns lärande.

Hon beskriver sin studietid som givande på många olika sätt.

- Den har stärkt mig i min yrkesroll och öppnat upp för betydelsen av att ha en medvetenhet om sig själv i olika situationer som man tidigare inte mött.

En annan sak som Nathalee Ardelean har lärt sig är att vara nyfiken. Det finns alltid mer att lära och man blir aldrig färdig, säger hon. Efter examen väntar ett nytt arbete på en Reggio Emilia-inspirerad förskola (en viss pedagogisk filosofi).

- Jag ser fram emot att få ingå i ett arbetslag och praktisera allt jag hitintills lärt mig. I framtiden är drömmen att få möjlighet att forska inom mitt yrkesområde. Dels för att kunna bidra och vara till nytta för förskollärarutbildningen, dels för annan forskning.

Är du också sugen på att börja plugga något inom området lärare?