sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-13
Artikeltyp Aktuellt

Hjälp för nyanlända att snabbare komma ut på arbetsmarknaden

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Allt fler nyanlända akademiker kommer till Sverige och många av dem hamnar i arbetslöshet eller tar jobb som de är överkvalificerade för. Hur nyanlända akademiker på bästa sätt kan etablera sig på arbetsmarknaden är något forskare på MDH vill ta reda på.

Arbetslösheten i Sverige är betydligt högre bland utlandsfödda än hos svenskfödda och förväntas, enligt Arbetsförmedlingen, att öka inom de närmaste åren. Ökad arbetslöshet sätter högre press på samhällets sociala skyddsnät. Detta är ett problem som Ali Farashah, universitetslektor på MDH, och forskare innan honom, har uppmärksammat som en grund till ökat motstånd eller fientlighet mot invandring.
– Vi vill undersöka vad som händer när nyanlända akademiker försöker ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige. Vi sammanställer olika personers erfarenheter för att komma till kärnan med hur man på bästa sätt etablerar sig på den svenska marknaden, säger Ali Farashah, och tillägger att det inte nödvändigtvis måste handla om att hitta ett jobb som anställd, utan att även entreprenörskap kan vara en avgörande faktor.

 

Fördelar med att anställa personer med utländsk bakgrund

I sin forskning identifierar Ali Farashah vilka institutionella, organisatoriska och individuella faktorer som påverkar nyanlända akademikers chanser att komma in på arbetsmarknaden. Han tittar även på samspelet mellan dessa olika faktorer.
– Företag och organisationer har ett socialt ansvar i den här frågan. Vi tittar på hur de ställer sig till att anställa utlandsfödda akademiker samtidigt som vi med vår forskning vill visa på vilka fördelar det finns med att anställa personer ur den här gruppen, säger Ali Farashah.

Han menar att det främjar innovation och problemlösning från flera olika perspektiv genom att ha ett mångkulturellt team på arbetsplatsen.
– I vissa fall är fördelarna med att anställa personer med utländsk bakgrund mer självklara. Till exempel om ett företag vill ta sig in på den östeuropeiska eller sydamerikanska marknaden är det en fördel att anställa personer som känner till språket och kulturen samt har ett etablerat nätverk, säger Ali Farashah och menar att detta kan vara gynnsamt i bland annat förhandlingsprocesser.

 

Ta fram en guide

Förutom att Ali Farashah vill ta reda på företagens inställning till nyanlända akademiker vill han skapa en formell dialog i ämnet som företag kan ha nytta av i framtiden. Hans förhoppning är att hans forskning ska ge företagen en ökad kunskap om fördelar med att anställa nyanlända akademiker och ett incitament till att jobba proaktivt i frågan.
– Med vår forskning vill vi skapa en guide som hjälper nyanlända i Sverige att snabbare komma ut i arbete vare sig det handlar om att få ett arbete som motsvarar ens kvalifikationer eller att starta eget, säger Ali Farashah.

Förutom information om hur man kan ta sig an jobbsökarplattformar som Linkedin, skriva CV och hur bemanningsföretag funkar, kommer guiden även innehålla hjälp och instruktioner om hur det fackliga och arbetsrättsliga systemet i Sverige ser ut. Ali Farashah berättar även att koncept som fikapaus liksom möteskultur kommer diskuteras i guiden då dessa kan skilja sig betydligt mot vad de nyanlända akademikerna är vana vid.

 

Globala mål för hållbarhet

Forskningen knyter an till FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen. En del av forskningen har baserats på intervjuer med chefer och verksamhetsledare på medelstora och större Sverige-baserade företag. Ali Farashah genomför forskningen tillsammans med en kollega på Umeå universitet.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation