sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-23
Artikeltyp Aktuellt

Hans odlingssystem bidrar till närproducerad mat året om

Tillgång till närproducerade produkter får en alltmer betydande roll i dagens samhälle i strävan mot att minimera miljöpåverkan. Under coronapandemin har det blivit påtagligt hur beroende Sverige är av importerade varor. Studenten och entreprenören Matteo Masoudi utvecklar ett odlingssystem som innebär minskad påverkan på miljön samt tillgång till närproducerade råvaror året om.

– Mat är något som berör oss alla. Samtidigt som den odlingsbara marken i världen minskar ökar befolkningen. De metoder som finns för att producera mat har lett till ett lägre näringsvärde eftersom det tillsätts kemikalier som leder till långsiktig påverkan på miljön och oss människor. Detta är ett problem, säger Matteo Masoudi som läst civilingenjörsprogrammet med inriktning energisystem vid MDU.

Genom att utveckla ett nytt system för vertikalodling, alltså odling på höjden, hoppas Matteo Masoudi komma en bit på vägen mot att göra Sverige självförsörjande på grundläggande råvaror. Bygget med prototypanläggning är igång där produkterna och produktionen ska testas innan det går över i större skala.

– Odlingen kommer att fungera som en fabrik eller ett lager, helt isolerat. Vi kommer i stort sett kunna bygga hundra våningar på varandra beroende på hur höga plantorna beräknas bli. Det viktiga är att skapa en optimal miljö för det som odlas genom att använda olika tekniker för att ersätta naturligt solljus, bevattning och andra komponenter som en växt i vanliga fall har utomhus, säger Matteo Masoudi.


Implementeras över hela världen

Målet är att använda 100 procent förnybar energi för hela processen och minska användningen av resurser som vatten i förhållande till odlingsvolymen. Syftet är att systemet ska kunna implementeras över hela världen så länge det finns tillgång till en energikälla.

Matteo Masoudi påpekar att vertikalodling eller odling inomhus inte är något nytt och redan finns i andra länder i stor skala som komplement till traditionell odling.

– Eftersom vi har ett annat klimat i Sverige behöver vi dock ha det som basodling och inte bara som komplettering. Men det positiva är att vi i Sverige har tillgång till många bra energikällor som vi kan använda tillsammans med tekniken som redan finns, för att göra oss självförsörjande, säger Matteo Masoudi.

Energikostnaden för att ersätta resurserna som annars är naturligt förekommande är relativt hög. För att göra vertikalodlingen kostnadseffektiv jobbar Matteo Masoudi på att optimera energiåtgången, även om han anser att summan jämnar ut sig utifrån ett helhetsperspektiv.

– Produkter som vi tar in i Sverige har en hög kostnad även om de har odlats på gratis sol och energi från jorden. Den totala kostnaden för samhälle och miljö blir högre med traditionell odling, speciellt när man räknar in utsläppen från transporten och andra resurser som används för logistik, säger han.

Coronapandemin bekräftade Matteo Masoudis tankar om att Sverige behöver jobba mot att bli självförsörjande och inte vara beroende av import.
– Skulle liknande händelser inträffa i framtiden kan systemet med vertikalodling ge oss mer kontroll över vår egen matproduktion samtidigt som vi har kvar möjligheten att handla närproducerade varor.


Civilingenjörsprogrammet med inriktning energisystem

Matteo Masoudi som läst civilingenjörsprogrammet med inriktning energisystem. Vill du också plugga? Ansök senast 19 april.