sites.mdu.se

Text

Datum 2021-09-28
Artikeltyp Aktuellt

Därför är barns lärande i förskolan beroende av kompetent och välutbildad personal

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

– Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att vi ger barnen en så bra start som möjligt. Barnens lärande och utveckling i förskolan är helt beroende av kompetent och välutbildad förskolepersonal, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH och en av författarna till boken ”Förskollärarkompetens i förändring”.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, ett undervisningsuppdrag som ytterligare har stärkts i samband med att läroplanen för förskolan reviderades 2018. Alla som arbetar i förskolan ska organisera verksamheten så att barnen bland annat utvecklar kunskaper inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, estetiska uttrycksformer, hållbar utveckling, normer, värden, demokrati och sociala förmågor.

– För att barnen ska ges möjlighet att utvecklas inom läroplanens olika områden krävs specifik kompetens inom många olika områden. Förskolläraren behöver till exempel kunskaper om hur yngre barn lär sig genom lek, rena ämneskunskaper och hur de ska hjälpa barnen att utveckla kunskaper inom de olika ämnena. Men även hur de kan bygga relationer och kommunicera med barn, föräldrar och kollegor, säger Anette Sandberg.


Viktigt att förskolan följer samhällsutvecklingen

Ett annat område som uppdaterats i förskolans läroplan 2018 är att hållbar utveckling ska vara en del av förskolans värdegrund. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan och är en av författarna till boken ”Researching early childhood education for sustainability: Challenging assumptions and orthodoxies”. Hon ser positivt på utvecklingen.

– Det är viktigt att tidigt introducera barnen för nya sätt att tänka och handla för att möjliggöra en hållbar framtid. Vår forskning tillsammans med förskollärares nya tydligare ansvar för hållbarhetsfrågor skapar bättre förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till hållbar utveckling, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

För att förbereda barnen för framtiden behöver förskolan följa samhällsutvecklingen och framtida behov.

– Förskollärare behöver ta hänsyn till att samhället utvecklas så det gäller att vara förändringsbenägen och utveckla specifika kunskaper och färdigheter som behövs när samhället och tiderna förändras. Till exempel har informationsteknologin öppnat upp nya möjligheter för barnen att lära och kommunicera med sin omvärld, säger Anette Sandberg.

Var med och lägg grunden till barns livslånga lärande - bli förskollärare!

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar