sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-25
Artikeltyp Aktuellt

Testa hur många ord på högskoleprovet som du känner till

Vårens högskoleprov 2021 äger rum den 13 mars och den 8 maj. Testa din ordkunskap redan nu genom att se hur många från föregående års ord som du klarar av!

Hela listan på orddelen högskoleprovet 2020 – lycka till!

 1. gourmand

A munter person
B kunnig person
C argsint person
D omtyckt person
E matglad person

2. bojkotta

A tala illa om
B göra sig fri från
C vägra befatta sig med
D göra slut på
E förstöra för

3. framstöt

A planering
B initiativ
C uppvisning
D tillfälle
E yttrande

4. kognitiv

A intetsägande
B som gäller kroppen
C angelägen
D som rör intellektet
E fantasieggande

5. seminarium

A inledande dialog
B kort presentation
C individuell undervisning
D större sammanträdesrum
E kunskapshöjande diskussion

6. trollbinda

A förhindra
B fascinera
C bluffa
D förvirra
E överraska

7. jargong

A en positiv stämning
B ett vänligt bemötande
C en grupps språkbruk
D ett trångt utrymme
E en välljudande klang

8. väsensskild

A innehållslös
B overklig
C motbjudande
D obetydlig
E annorlunda

9. resiliens

A framgång
B nedrustning
C återhämtningsförmåga
D bakåtsträvan
E avståndstagande

10. ymnigt

A rikligt
B fuktigt
C virrigt
D ljudligt
E smakligt

11. konfederation

A kungadöme
B förbund av stater
C stödparti
D nation med folkstyre
E republik

12. brysk

A tanklös
B sur och grinig
C beslutsam
D tvär och ovänlig
E trotsig

13. forcera

A krocka
B försvåra
C plåga
D fullfölja
E påskynda

14. röse

A skräp
B milstolpe
C fälla
D stenhög
E grop

15. samvetsgrann

A plikttrogen
B ångerfull
C hjälpsam
D omoralisk
E förlåtande

16. reprimand

A erkännande
B tillrättavisning
C efterkontroll
D påhälsning
E återseende

17. utsiktslöst

A enformigt
B instängt
C obetydligt
D avlägset
E hopplöst

18. kriterium

A kännetecken
B uppfattning
C följdverkan
D möjlighet
E anledning

19. bräcka

A utbrista
B avdela
C överträffa
D avbryta
E utforma

20. hemställan

A vägran
B begäran
C förhoppning
D tillstånd
E väntetid

Facit och resultat

 1. E
 2. C
 3. B
 4. D
 5. E
 6. B
 7. C
 8. E
 9. C
 10. A
 11. B
 12. D
 13. E
 14. D
 15. A
 16. B
 17. E
 18. A
 19. C
 20. B

Gillar du ämnet svenska eller vill arbeta med kommunikation? Här är våra utbildningar som kan passa dig.

Tips på hur du lyckas med orddelen på högskoleprovet

För att få ett bra resultat på orddelen på högskoleprovet gäller det att ha ett välutvecklat ordförråd. Här får du våra bästa tips kring hur du kan förbättra ditt resultat!

Läs mer