sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-25
Artikeltyp Aktuellt

Självkörande segelbåtar ersätter nutidens lastfartyg?

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

 I studentprojektet AutoSail jobbar studenter och forskare vid MDH sida vid sida med att utveckla en självkörande segelbåt.
– Om vi på sikt kan ersätta lastfartygen på Atlanten med autonoma, självkörande segelbåtar som drivs på hållbar energi, kan vi göra enorma miljövinster, säger Mikael Ekström, professor i robotik och projektansvarig vid MDH.

Projektet AutoSail genomförs tillsammans med University of Antioquia, i Colombia och Technological University of Panama, där lärosätena ansvarar för olika delar i utvecklingen av båten. Tanken är att båten ska delta i tävlingen World Robotic Sailing Championship (WRSC) vintern 2021/2022.

Den båt som ska tävla i WRSC byggs av lärosätet i Panama, lärosätet i Colombia fokuserar på AI för taktik, och MDH:s uppdrag är att utveckla systemet som ska styra den. På sikt är planen att den ska drivas på solenergi, säger Mikael Ekström, professor i robotik och projektansvarig vid MDH.

Och hållbara energilösningar, som solenergi, är en förutsättning för minskad påverkan på klimatet. De lastfartyg som dagligen går över Atlanten har stor miljöpåverkan. Genom att hitta alternativa metoder för transport, som autonoma segelbåtar, kan miljövinsterna för hav, miljö och klimat bli betydande.

 

Tre lärosäten – ett race

De 12 studenterna som jobbat med projektet vid MDH kommer från tre olika program; civilingenjörsprogrammen i robotik, tillförlitliga flyg- och rymdsystem, samt mastersprogrammet i intelligenta inbyggda system. Eftersom tävlingsbåten designas i Panama har studenterna vid MDH använt en mindre modell, för att kunna testa systemet. För att få båten att kunna segla på egen hand har studenterna jobbat med både hård- och mjukvara.
Hittills har vi lyckats få båten att på egen hand segla en bana som vi anger. Den kan själv ta in information om till exempel vindförhållanden och avstånd, för att sedan beräkna och genomföra rutten, säger Simon Monie, som är student och projektledare för AutoSail.

Studentprojektet är en del i ett internationaliseringsprojekt som finansieras av Stiftelsen för internationalisering (STINT).

 

Globala mål för hållbarhet

MDH bedrivs forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. AutoSail kan kopplas ihop med målen som handlar om hållbar energi för alla, att bekämpa klimatförändringarna, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hav och marina resurser.

 

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation