sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-12
Artikeltyp Aktuellt

Sågspån från kokospalmer och skal från rotsaker blir elektricitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sågspån från kokospalmer och skal från kassava omvandlas till bioenergi för att förse samhällen i Moçambique med elektricitet.
– Vi bedriver forskning inom förnybar energi som kommer att ha stor effekt på både människor och miljö, säger Patrik Klintenberg, forskare på MDH.

Att förse befolkningen i Moçambique med elektricitet är en stor utmaning. Det finns därför behov av att utbilda fler som kan utveckla ett modernt och hållbart energisystem i landet. Genom forskningsprojektet Breemres, som genomförs i samarbete med Eduardo Mondlane University i Maputo, Moçambique, bidrar MDH till att stärka både akademisk utbildning och forskning inom förnybar energi och hållbara energisystem.

Monica Odlare, professor i miljöteknik, ingår i forskargruppen kring Breemres. Hon menar att elektrifiering är en grundförutsättning för utveckling och också ett mått på demokratisering.
- Vi har kommit till en punkt där tillgången till elektricitet definierar vad du kan uppnå som människa. Tillgång till elektricitet påverkar hur du kan kommunicera med omvärlden, hur du kan ta del av utbildning och nyheter och hur du kan vara en del av världen via din smartphone eller din dator, säger Monica Odlare.

Eftersom en utbyggnad av det nationella elnätet inte är trolig för många samhällen på landsbygden i länder som Moçambique, utgör lokala elnät och fristående mindre energisystem, så kallade mini-nät, en viktig del i att förse dessa samhällen med el.


Lokalt producerad biomassa minskar fossila bränslen

Och det är här sågspån från kokospalmer och skal från den potatisliknande rotsaken kassava kommer in i bilden. I forskningsprojektet omvandlas skalen från kassavan till biogas som kan användas som en energikälla i småskaliga industrier och även i enskilda hushåll. Sågspån från kokospalmerna kan omvandlas till elektricitet genom förgasning. En restprodukt från förgasningen är biokol som kan återföra och lagra koldioxid i marken. Genom att använda biokol, går det både att förbättra jordbruksmarken och trycka tillbaka koldioxidutsläppen.

– Det finns ett stort behov av att identifiera och utveckla hållbara energisystem som levererar tillräckligt med energi till användarna utan att skada de naturresurser som används för energiomvandling. Genom att använda lokal biomassa och omvandla denna till energi kan vi minska användningen av fossila bränslen. Det blir mer hållbart ur både miljö-, social- och ekonomisk synvinkel, säger Patrik Klintenberg.

Kan man tänka sig att lokalt producerad bioenergi i mini-nät och enskilda hushåll blir vägen framåt för fler länder för att säkra elektricitet i framtiden?

- Absolut. Detta är applicerbart för många länder på såväl den afrikanska kontinenten, i Indien men även Australien och på sikt kanske även hela västvärlden. Klimatfrågan känner inga landsgränser och för att lösa globala problem behöver vi ha globala samarbeten eftersom vi inte vet hur klimatförändringarna kommer att slå i framtiden, säger Monica Odlare.


Globala mål för hållbarhet

Forskningsprojektet knyter an till FN:s globala mål för hållbarhet nummer 13 och 15, som handlar om att bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald.

 

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation