sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskning förebygger smitta inom hemtjänsten

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Under rådande pandemi är det viktigt att tänka på god hygien, och för många yrkesverksamma inom till exempel vården gäller det att använda skyddsutrustning på rätt sätt, för att förebygga smitta. Nu har MDH tillsammans med RISE och Ängelholms kommun tagit fram några instruktionsfilmer med riktlinjer för hemtjänstpersonal, som visar hur man tar på sig respektive tar av sig skyddsutrustning på rätt sätt.

− Filmerna är framtagna inom ramen för forskningsprojektet Metodik för säker produktframtagning med visualiserade instruktioner för att förebygga smitta, där Informationsdesign på MDH ligger bakom den pedagogiska instruktionen, säger Yvonne Eriksson, professor på Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola. Yvonne är även projektledare, tillsammans med Katrin Skagert på RISE, och utförare av designprocessen som har resulterat i filmerna.

Det slutliga resultatet av projektet kommer att leda till riktlinjer för hur en designprocess för visuella instruktioner kan gå till. Det kommer även leda till ökad kunskap om hur video kan användas som instruktionsmaterial och hur den bör vara utformad för att fungera effektivt. Något som kommer till direkt nytta inom utbildningen men som även kan utgöra grunden för fortsatt forskning.

Utvecklade i workshops

Flera regioner och kommuner har tidigare gjort videoinstruktioner för hur man ska använda skyddsutrustning och följa riktlinjerna för basal hygien i vård och omsorg. Anvisningarna har dock saknat god informationsdesign, vilket gjort det svårt för användare/medarbetare att ta till sig informationen. Till dags dato har det heller inte funnits någon instruktion direkt utformad för arbetssituationer i äldreomsorgsmiljö.

Instruktionsfilmerna, Visualiserade instruktioner för att förebygga smitta, är utvecklade i workshops med praktiker för lämplig teknik och visuella instruktioner, en generell riskanalys för hur, när och varför skyddskläder ska användas eller inte, samt hur metodstödet kan tillgängliggöras på fältet på bästa sätt. Filmerna kommer i första hand att spridas inom Ängelholms kommun, men även på relevanta organisationers webbplatser.

Projektet är ett samarbete mellan Informationsdesign på MDH och RISE Länk till annan webbplats., och finansieras av AFA Försäkring Länk till annan webbplats..


Filmen ovan visar Visualiserade instruktioner för att förebygga smitta - påklädnad

 

Filmen ovan visar Visualiserade instruktioner för att förebygga smitta - avklädnad

Forskningsgruppen för informationsdesign

Forskningsgruppen för informationsdesign fokuserar på informations- och kommunikationsprocesser samtidigt som forskarna analyserar och tolkar bilder, rumslighet och texter i ett designsammanhang.

Informationsdesign

Kontaktinformation