sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-05
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare topprankad för sitt inflytande inom forskning om dotterbolag i multinationella företag

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi, rankas som en av de mest publicerade forskarna i världen inom forskningen om dotter­bolag i multi­nationella företag. Hans forskning bidrar till att dotter­bolag och internationella koncerner kan säkerställa syssel­sättning, lönsamhet och en positiv utveckling i industrin.

Ulf Andersson forskar om kunskapsutveckling i internationella koncerner – hur den är beroende av kunskapsutvecklingen som sker i dotterbolagen. Hans forskning visar hur dotterbolag blir viktiga i internationella koncerner på grund av sina initiativ inom teknik- och affärsutveckling i de lokala affärsnätverken.

– Min forskning är unik på så sätt att jag fokuserar på det icke-hierarkiska perspektivet och synen på omgivningen som affärsrelationer snarare än ”marknader”, säger Ulf Andersson. Den bidrar till en ökad kunskap kring dotterbolags och deras omgivningars betydelse för hela den internationella koncernens utveckling, både teknologiskt och affärsmässigt.

I en nyligen publicerad studie i Journal of International Business Studies (den högst rankade tidskriften inom internationellt företagande) placerar sig Ulf Andersson bland de mest publicerade forskarna i världen kopplat till forskning om dotterbolag i internationella företag. Studien, som listar de forskare som bidragit mest till litteraturen om multinationella företags dotterbolag sedan 1990, visar dessutom att Ulf Anderssons arbeten är de sjätte mest citerade studierna inom fältet, vilket gör att han rankas som nummer elva i världen när det gäller forskarens inflytande på forskningsområdet.

– Jag är väldigt stolt. Det är en ära att vara rankad som en av de mest inflytelserika och produktiva forskarna i världen inom mitt forskningsfält, säger Ulf Andersson.

 

MDH:s studenter får ta del av forskningen

Ulf Andersson undervisar bland annat på programmen International Business Management och magisterprogrammet i internationell marknadsföring.

– Det studenterna får med sig från min undervisning är kunskaper som gör dem redo för att analysera, förstå och fatta beslut om dotterbolags och internationella företags strategier i olika situationer.

 

Ett urval av Ulf Anderssons forskning och publikationer

Journal of International Business Studies

I en nyligen publicerad studie i Journal of International Business Studies placerar sig Ulf Andersson bland de mest publicerade forskarna i världen kopplat till forskning om dotterbolag i internationella företag.

Till studien