sites.mdu.se

Text

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Månadens studentmentor, ett digitalt steg för samverkan och utveckling i Eskilstuna

Interaktionsdesignprogrammet vid MDH är en ny kandidatutbildning som startade upp hösten 2020. Corona reducerar möjligheterna för en praktiknära utbildning. Nu introducerar högskolan Månadens studentmentor, ett projekt där studenterna kan få erfarenheter från arbetsplatser och miljöer - utan att vara på plats.


− Interaktionsprogrammet är en design-klassad och praktiknära utbildning. Att bygga en stark koppling till regionens företag och organisationer, såväl offentliga som privata, är en del av detta, säger Helena Tobiasson som tillsammans med Björn Westerling är samordnare för programmet som ingår i Sörmlandskontraktets satsning.

− Vi såg ett behov av att starta en digital möjlighet till samtal, dialog och utbyte av erfarenheter mellan oss på interaktionsdesignprogrammet och verksamheterna.

MDH:s team för programmet diskuterade bland annat frågor som:

  • Hur kan vi dela erfarenheter och lära av varandra när vi inte kan besöka arbetsplatser och miljöer där studenterna mer direkt kan ta del av det arbete som sker?
  • Hur kan studenterna från interaktionsdesignprogrammet lära sig av och samtidigt i sin tur bidra till idéer och kunskapsutbyte mellan utbildningen och regionens företag och organisationer?

– Vi landade i att starta Månadens studentmentor där vår idé bygger på små grupper med tre till fyra studenter som möter en till två personer från verksamheter, cirka en timme var sjätte vecka. De externa deltagarna kan välja tema för samtalet, det kan exempelvis vara specifika detaljer eller mer övergripande funderingar inom områden som berör eller tangerar det breda området Interaktionsdesign.

– Vi vill också att verksamheterna sätter av tid till att studenterna kan ställa frågor och diskussion om studenternas funderingar. Detta ger även studenterna en mer direkt möjlighet att ställa frågor och få tillfälle att diskutera och lyfta fundering som de kan ha om till exempel trender, utveckling, framtida arbetsuppgifter, säger Helena Tobiasson.

Programmet interaktionsdesign är en satsning som ingår i Sörmlandskontraktet – ett samarbete mellan MDH, Eskilstuna kommun och Eskilstuna Fabriksförening.

 

Sörmlandskontraktet

Vill du vet mer?

Kontaktperson

Hör av dig om du är intresserad av mentorskap.