sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-14
Artikeltyp Aktuellt

Läs till specialistsjuksköterska – ansök senast 15 mars

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är stor, och för dig som utbildar dig finns goda karriärmöjligheter. Den 15 februari öppnar ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningarna med start höstterminen 2021.

– För att ge god och säker omvårdnad krävs det att det finns sjuksköterskor med specialistkompetens. Vården blir allt mer specialiserad. Därför är behovet av specialistsjuksköterskor stort, både idag och i framtiden, säger Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap vid MDH.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och att studenterna får den kompetens som vården behöver har MDH:s specialistsjuksköterskeprogram utvecklats i samverkan och dialog med flera olika vårdverksamheter. Till hösten 2021 kan du söka till fyra olika specialistutbildningar för sjuksköterskor vid MDH. Alla fyra omfattar 60 högskolepoäng, där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår.

Program med start HT21:

  • anestesisjukvård
  • hälso- och sjukvård i hemmet
  • intensivvård
  • psykiatrisk vård

På campus och distans

Utbildningarna med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård är campusbaserade, medan specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård i hemmet ges på distans, helt utan campusträffar.

Anestesisjukvård och intensivvård

Anestesi- och intensivvårdsutbildningarna är två separata utbildningar men har en del inslag av samläsning mellan programmen. Utbildningarna bedrivs som campusbaserade utbildningar, vilket ger en ökad möjlighet till integrering mellan studenter och lärare samt gästlärare.

- Gästlärare från verksamheterna är ett viktigt inslag i programmen. Campusbaserad undervisning möjliggör även praktiska färdighetsövningar inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU), säger Karin Skoglund och Henrik Revenäs, programansvariga för specialistsjuksköterskeprogrammen inom anestesisjukvård och intensivvård.

Psykiatrisk vård

Specialistutbildningen för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård är campusbaserad.

- Campusundervisning möjliggör bland annat praktiska färdighetsövningar i samtalsmetodik, vilket är en viktig kompetens i psykiatriskt vårdarbete, säger Oona Lassenius, programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning psykiatrisk vård.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Specialistsjuksköterskeutbildningen inom hälso- och sjukvård i hemmet ges på distans helt utan campusträffar. Den bygger på ett flexibelt lärande vilket innebär att upplägget är utformat utifrån att de studerande i stor utsträckning bestämmer tid och plats för sina studier.

− Allt undervisningsmaterial finns tillgängligt via den digitala lärplattformen där det också finns informations- och kommunikationsytor för både lärare och studenter. Utifrån den digitala studiemiljö som erbjuds kan föreläsningar och workshops ses på distans vid eget valt tillfälle, säger Mirkka Söderman, programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen i hälso- och sjukvård i hemmet.

Ansök senast den 15 mars.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor med start HT2021