sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-09
Artikeltyp Aktuellt

Förnybar energi för att stoppa klimatförändringar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Förra årtiondet var det varmaste någonsin och det har orsakat naturkatastrofer som skogsbränder, torka och översvämningar. MDH:s forskare arbetar för att hitta miljövänliga alternativ som kan ersätta fossila bränslen, som skadar miljön.

Med förnybar energi från sol, vind och vatten går det att ersätta bränslen som bensin, olja och diesel, som släpper ut växthusgaser. På så sätt hoppas forskarna kunna stoppa den globala uppvärmningen som får stora konsekvenser för hela världens ekosystem.

 

Globala mål för hållbarhet

Forskningen knyter av till mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, samt mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Forskning inom Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Att skapa en hållbar energiförsörjning är ett måste. MDH:s forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Framtidens energi

Kontaktinformation