sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-04
Artikeltyp Aktuellt

AI används för att fånga in koldioxid och rena atmosfären

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Den osynliga och luktfria gasen koldioxid är en förutsättning för liv på jorden och bidrar till att hålla kvar en del av solvärmen på jorden. I för hög koncentration kan gasen leda till global uppvärmning. På MDH arbetar nu forskare för att med hjälp av artificiell intelligens (AI) hitta metoder för att fånga in koldioxid så effektivt som möjligt för att minska mängden växthusgas i atmosfären.

I projektet samarbetar forskarna med Stockholm Exergi, Mälarenergi och Eskilstuna Energi och Miljö för att hitta nya effektiva lösningar för att fånga in koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle och som används för att producera värme och el. För att fånga in koldioxiden används kemisk absorption vilket innebär att gasen tas upp av en vätska. Då koldioxid fångas in från förbränning av biomassa får vi negativa koldioxidutsläpp eftersom biomassan också fångar in koldioxid då den bildas.

Med nya AI-lösningar hoppas forskarna kunna styra och optimera driften av processen. Energimyndigheten bedömer att projektet och den nya tekniken kan leda till högre effektivitet och minskad kostnad för att fånga in koldioxid, vilket gynnar både samhällsekonomi och klimatet i stort.
– För att uppnå klimatmålen räcker det inte med att minska utsläppen av växthusgaser. Den här tekniken kan bidra till att minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Det är spännande att tillsammans med industrin kunna bidra till ökad kunskap om hur tekniken kan användas på ett effektivt sätt och på så sätt bidra till att Sverige kan uppnå sitt mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045, säger Hailong Li, professor i energiteknik vid MDH.


Kort om koldioxid
och växthuseffekten

CO2 är den kemiska beteckningen på koldioxid, som är en osynlig och luktfri gas. Koldioxid har en viktig roll för jordens växtlighet men är i höga koncentrationer dödlig. Koldioxid är en växthusgas. Växthuseffekten kallas det som innebär att koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären håller kvar en del av solvärmen och gör att jorden håller en temperatur som vi kan leva i. En för hög av halt av koldioxid och andra växthusgaser leder till att växthuseffekten ökar, vilket i sin tur leder till att klimatet blir varmare. Global uppvärmning påverkar hela världens ekosystem och får stora konsekvenser för klimatet.


Globala mål för hållbarhet

Forskningsprojektet knyter an till FN:s globala mål för hållbarhet nummer 13 och 15, som handlar om att bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald.

 

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation