sites.mdu.se

Text

Datum 2021-02-10
Artikeltyp Aktuellt

45 miljoner kronor till kompetensutveckling av industrin

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att möta behovet av ny kompetens inom digitalisering och automation beviljar KK-stiftelsen 45 miljoner kronor till MDH och företagsforskarskolorna INDTECH och ARRAY++.
– En riktig boost för de företag och doktorander som deltar, säger Markus Bohlin, projektledare för INDTECH på MDH.

KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor Länk till annan webbplats. ger en möjlighet att utveckla och stärka forskarutbildningar som bedrivs i samverkan mellan lärosäten och näringsliv. I slutet av förra året beviljades två projekt från MDH. Ett av dessa var företagsforskarskolan INDTECH – Industrial Technology Graduate School.

INDTECH har utvecklats för att matcha vetenskaplig excellens och utvecklingsbehov med näringslivets behov av ökad kompetens inom fyra forskningsspår:

  • Digital transformation av produktionssystem
  • Industriell artificiell intelligens
  • Motståndskraftiga industriella system
  • Energieffektiv produktion och styrning

Ett tiotal industriföretag ingår i INDTECH, tillsammans med MDH – däribland: Alfa Laval, Assa Abloy, Boliden och Volvo CE.

Totalt kommer 15 doktorander att inom ramen för programmet kombinera en anställning på något av företagen med att bedriva studier på forskarnivå vid MDH under de kommande fem åren.

– Det innebär att man har direkt tillgång till allt det industriella kunnande som finns på det företag som man tillhör, samtidigt som man också har tillgång till den akademiska miljön och ett enormt nätverk. Det ger stora möjligheter att både ta del av andras kunnande samt spetsa sig rejält när det gäller forskningsfrågor och teknisk kompetens. Det här blir en riktig boost för de företag och doktorander som deltar, säger Markus Bohlin, projektledare för INDTECH på MDH.


Enorm potential
för ökad produktivitet

KK-stiftelsen bidrar med 32 miljoner kronor i finansiering. Dessutom tillkommer 29 miljoner kronor från näringslivet och 17 miljoner kronor från MDH. Sammanlagt innebär INDTECH en satsning på 78 miljoner kronor.

– Digitaliseringen innebär en enorm potential för ökad produktivitet inom industrin. Samtidigt har vi ett stort behov av kompetensskifte och behöver helt enkelt utbilda väldigt många ute i företagen, både i Sverige och globalt, säger Markus Bohlin.

David Degerfeldt är programansvarig för AI-forskningsprogrammet på Boliden och han har precis inlett arbetet med att rekrytera Bolidens doktorand inom INDTECH-programmet.

– Gruvindustrin står inför en digitaliseringstransformation och vi jobbar mycket med automatisering för att ta de kommande stora tekniksprången. Genom att höja tekniknivån ökar vi säkerheten, får bättre hållbarhet och effektivare processer vilket stärker vår internationella konkurrenskraft. Där hoppas vi att AI kan vara det teknikskifte som möjliggör lösningar som tidigare varit omöjliga, säger David Degerfeldt.

Markus Bohlin menar att KK-stiftelsens stöd varit helt avgörande för att genomföra INDTECH.

– Inom svensk tillverkningsindustri har man traditionellt sett inte jobbat så mycket med digitalisering. Men i och med den transformation som vi står inför just nu kommer AI in som den största förändringsfaktorn och det finns stora möjligheter när man kan automatisera beslutsfattande i dessa processer. KK-stiftelsens stöd har varit den katalysator som krävts för att INDTECH ska vara möjligt att genomföra, säger Markus Bohlin.


Ger viktig kompetens
och värdefulla nätverk

– Vi är väldigt glada att se denna satsning på ökad kompetens inom digitalisering. Detta ger både företagen och lärosätet möjlighet att stärka sina positioner. Den form av samverkan som Företagsforskarskolor möjliggör vet vi av erfarenhet ger deltagande företag, lärosätet och inte minst doktoranderna viktig kompetens och värdefulla nätverk som spelar stor roll, säger Linda Assbring, chef för programverksamheten på KK-stiftelsen.

MDH beviljas även 13 miljoner kronor från KK-stiftelsen till företagsforskarskolan ARRAY++. Detta projekt fokuserar på industrins kompetensutveckling inom automation och robotik. Anslaget möjliggör ett intag av ytterligare sex doktorander till forskarskolan och totalt kommer ARRAY med denna utökning ha ett 20-tal industridoktorander.

Kontaktinformation