sites.mdu.se

Text

Datum 2021-12-31
Artikeltyp Aktuellt

Han är en av världens mest inflytelserika forskare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Varje år listar Web of Science Group världens mest inflytelserika forskare, det vill säga vilka forskare som har citerats flest gånger av andra forskare det senaste decenniet. I denna exklusiva skara, dit 0,1 procent av världens forskare räknas in, finns vår professor Jinyue Yan som forskar inom framtidens energi, och som även 2019 placerade sig på denna lista. På listan finns över 6 6000 framstående forskare, varav 50 av dessa kommer från svenska lärosäten.

Jinyue Yan forskar kring några av samhällets största utmaningar för framtiden, kopplat till energiförsörjning och hållbarhet. Han är en av världens högst rankade forskare inom sitt forskningsområde och även redaktör för den ansedda tidskriften Applied Energy. Han är professor inom forskningsinriktningen framtidens energi, en inriktning som bedriver världsledande forskning med mycket goda resultat och många internationella samarbeten.

Forskning kopplad till de stora framtidsfrågorna

- Min forskning är nära kopplad till de stora framtidsfrågorna, med allt från klimatförändringar, koldioxidhalterna i atmosfären till frågor om framtidens mobilitet och hållbarhet. Att arbeta med energiomställningen är verkligen intressant och det är ett område som har stor inverkan på samhället.

Ett forskningsområde som Jinyue Yan jobbar med är att se hur man kan skapa högre grad av flexibilitet i energisystemet och involvera både energileverantörer och slutanvändare, allt för att möjliggöra en framgångsrik utveckling för att öka flexibiliteten på energimarknaderna. I korthet ska forskningen bidra till att skapa ett energisystem som kan hantera att förnyelsebara energislag är mer variabla från dag till dag, tillgodose det växande energibehovet och integrera konsumenter i energisystemet.

Dynamisk forskningsmiljö

Jinyue Yan har forskat vid både KTH och Luleå Tekniska universitet, och började som professor vid MDH 2005. Efter att ha delat sin tid mellan KTH och MDH arbetar han sedan förra året heltid vid MDH.

- Vi har en väldigt dynamisk forskningsmiljö vid MDH, vilket skapar en stor öppenhet. Det finns en stor vinst i vad man kallar forskning utan gränser. Det skapar intressanta samarbeten, internationella utbyten och ger ett stort inflöde av nya idéer och synsätt. Nu när MDH blir universitet kommer det ytterligare förstärka möjligheterna till internationella samarbeten.

Vilken betydelse spelar samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor för att lösa de stora frågorna kopplat till klimat – och samhällsförändringarna?

- En av anledningarna till att tjänsten vid MDH är var så intressant, var just det nära samarbetet med industrin, och att Västerås verkligen är Sveriges energihuvudstad. Det nära samarbetet ger oss möjlighet att tillsammans med industrin testa om vår forskning är applicerbar och fungerar i verkligheten. Vi arbetar ju inte bara med teoretisk forskning utan försöker hitta lösningar på en rad konkreta utmaningar inom energiområdet. Det gör att samarbete med ingenjörer på ledande energiföretag tillför en helt ny dimension, och gör också forskningen bättre.

Läs mer om listningen av inflytelserika forskare: https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2021/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  • Datum 2021-12-13
  • Artikeltyp Aktuellt

Forskning för att skapa ett mer flexibelt energisystem

Forskningsprojektet Flexergy bidrar till att skapa högre grad av flexibilitet i energisystemet och involverar både energileverantörer och slutanvändare, allt för att möjliggöra en framgångsrik utveckling för att öka flexibiliteten på energimarknaderna.

om Forskning för att skapa ett mer flexibelt energisystem

Kontaktinformation