sites.mdu.se

Text

Datum 2021-12-13
Artikeltyp Aktuellt

Forskning för att skapa ett mer flexibelt energisystem

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Övergången till ett energisystem som i huvudsak bygger på förnybar energi kräver en ökad flexibilitet för integreringen, ett tillgodoseende av det växande energibehovet och en involvering av konsumenterna.

Övergången till ett energisystem som i huvudsak bygger på förnybar energi kräver en ökad flexibilitet för integreringen, ett tillgodoseende av det växande energibehovet och en involvering av konsumenterna. Vid Mälardalens högskola (MDH) pågår forskning kring just detta, och forskningen sker i samverkan med bland annat Mälarenergi, Northvolt och Amazon Web Services.

Jinyue Yan är professor i energiteknik och leder forskningsprojektet:
- Energifrågan är en väldigt viktig fråga i relation till den framtida utvecklingen och inte minst till Sveriges förmåga att nå utsläppsmålen. Där är målet att bli fossilfria en ny stor utmaning, eftersom förnyelsebara energislag är mer variabla från dag till dag. Vi måste kunna hantera att vinden inte blåser varje dag och att solen inte lyser lika starkt varje dag. När vi går över från bensinbilar till elbilar så förändas också energibehovet. Det gör att vi måste förändra vårt energisystem så att det blir mer flexibelt, liksom att vi behöver integrera konsumenter i energisystemet på ett helt annat sätt än tidigare.

Involvera konsumenter i energisystemet

En helt ny affärsmodell som uppmuntrar konsumenterna att bli en del av energisystemet behövs, menar Jinyue Yan. Människor som installerat solpaneler på sina hus kan exempelvis sälja sitt överskott av el. Det är en ny utmaning att ändra energisystemet så att det kan införliva nya variabla källor och ”prosumenter”.

- Människor är inte längre endast konsumenter, de kan också vara producenter. Men tydligt är att konsumenterna behöver involveras och uppmuntras till att vara en del av systemet och på så vis påverka beslutsfattarna. Beslutsfattarna behöver i sin tur uppmuntra människor att använda den nya tekniken. Marknaden måste också övertygas att stödja samhällets energiövergång, säger Jinyue Yan.

Skapa högre grad av flexibilitet

Forskningsprojektet, som kallas Flexergy, bidrar till att skapa högre grad av flexibilitet i energisystemet och involverar både energileverantörer och slutanvändare, allt för att möjliggöra en framgångsrik utveckling för att öka flexibiliteten på energimarknaderna.

Projektet består av tre olika delprojekt:

  • Innovativa lösningar för tillhandahållande av flexibilitet i energisystemet.
  • Flexibilitetsmarknader och nya affärsmodeller.
  • Datautvinning och djupinlärningstekniker för förbättrad flexibilitet i energisystemet.

I projektet ingår kommunala energibolag som Mälarenergi och Eskilstuna Energi & Miljö som producerar samt distribuerar fjärrvärme och el tillsammans med slutanvändare. Även olika typer av fastighetsägare (Castellum, Hemsö, Aroseken och Rocklunda Fastigheter) ingår liksom Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanlands län, Västerås Stad och Eskilstuna kommun. I projektet involveras även teknikleverantörer som Northvolt och Amazon Web Services som är viktiga partners i utvecklingen av smartare lösningar för städer, energisystem och byggnader. Projektet finansieras med medel av KK-stiftelsen och ingående parter, och den totala finansieringen är på 29, 9 miljoner kronor.

Förutsäga energiefterfrågan mer effektivt

Flexergy undersöker också möjligheterna att slå samman olika datakällor och stordata, för att kunna förutsäga energiefterfrågan mer effektivt och exakt (rumsligt, tidsmässigt). Men även för att bygga nya verktyg för kort- och långsiktiga prognoser för efterfrågan och belastning av elnätet.

- Det finns många dimensioner. Vid toppbelastningar av elnätet skulle det exempelvis göra stor skillnad om alla hushåll släckte en lampa. Det skulle inte göra så stor skillnad för den enskilde personen, men den totala belastningen skulle minska mycket. Men hur ska konsumenten få kunskap om när det behövs? Behöver den enskilde personen veta? Eller kan tekniken hjälpa till att driva på denna utveckling? Lösningarna kan vara många, och tekniken är en viktig del, men inte den enda, säger Jinyue Yan och avslutar:

- Förnyelsebar energi kan tävla med fossila bränslen. Det är det viktigaste budskapet just nu. Förnyelsebar energi är lika bra eller ännu bättre.

 

Forskningen kopplar an till FN:s globala mål för hållbarhet, och särskilt mål nummer 7, Hållbar energi och mål nummer 11, Hållbara städer och samhällen.

Relaterat material:

  • Datum 2021-12-31
  • Artikeltyp Aktuellt

Han är en av världens mest inflytelserika forskare

Jinyue Yan som forskar inom framtidens energi med i Web of Science Groups lista över världens mest inflytelserika forskare.

om Han är en av världens mest inflytelserika forskare

Kontaktinformation