sites.mdu.se

Text

Datum 2021-12-14
Artikeltyp Aktuellt

Forskarstudie visar bristande välbefinnande hos äldre på särskilda boenden

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I ett projekt på MDU har forskare tillsammans med Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet undersökt vilka faktorer som är av betydelse för att äldre personer på särskilda boenden skall uppleva välbefinnande. Studien visar bland annat att upplevelsen av att bli bemött med värdighet och respekt från personalen minskat hos de äldre.

Underlaget för studien är inhämtat fån en nationell enkät som Socialstyrelsen skickat ut till alla som är över 65 år och som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst. Forskarna har avgränsat sin studie på de som bor på särskilt boende, och har fokuserat på värdighet och välbefinnande för att sedan undersöka vilka andra variabler som är associerade med detta.

– Antalet medverkande i studien är över 35 000 personer, vilket självklart är ett väldigt stort och bra underlag, berättar Lena Marmstål Hammar, projektledare och biträdande professor på Mälardalens universitet.

– Studien kommer att kunna ligga till underlag för förbättringsarbeten inom äldreomsorgen. Vi har, till skillnad från Socialstyrelsen när de använder denna data, kunnat identifiera personer med demenssjukdom och vi kan dra slutsatser relaterat till upplevd hälsa och så vidare.

Sämre värdighet och välbefinnande

Resultaten i studien visar att dåligt bemötande eller en dålig attityd från personal hade ett samband med upplevd sämre värdighet och välbefinnande. Likaså om den äldre inte trivdes i miljön – inne, ute och måltidsmiljö, på boendet.

Om personen dessutom bedömde sin hälsa som dålig/låg, samt om han eller hon hade en demensdiagnos, upplevdes också en sämre värdighet och välbefinnande. Även dessa personer upplevde ett sämre välbefinnande än de som bedömt sin hälsa som bättre och än de som inte hade en demensdiagnos.

Viktigt för utvecklingen av äldreomsorgen

Forskargruppen som Lena Marmstål Hammar ingår i arbetar för närvarande med flera liknande studier som kommer att publiceras under 2022.

– Denna typ av studier är viktiga då de erbjuder väldigt viktig information för utvecklingen av äldreomsorgen. Just denna utveckling är ju aktuell nu när Corona-pandemin satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och uppdagat betydande brister.

– Den här studien är en tvärsnittsstudie (en vetenskaplig undersökning av ett antal personer som utförs vid ett enda tillfälle) men det pågår longitudinella (en undersökning över en viss tid där man följer upp studieobjekten) på samma material. I dessa kommer vi kunna påvisa vilka trender som finns i de här frågorna över flera år. Tidigare studier har påvisat att inom hemtjänsten har upplevelsen av att bli bemött med värdighet och respekt minskat drastiskt från 2016 till 2018. Nu kommer vi analysera från 2016 till 2020, avslutar Lena Marmstål Hammar.

Globala mål för hållbarhet

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Den här forskningen knyter bland annat an till mål nummer 3, Säkerställa hälsa.

 

Kontaktinformation