sites.mdu.se

Text

Datum 2021-07-25
Artikeltyp Aktuellt

Kom ihåg anmäla dig till omtentan

Mellan 16 och 21 augusti är det dags för en ny omtentaperiod. Många av er kommer skriva en digital salstenta på distans, men tänk på att det är samma regler som för en campustenta.

Viktigt att veta inför tentan

Läs instruktionerna som läraren ger dig. Där står det vilka hjälpmedel du får använda vid tentan, till exempel miniräknare, tabeller, lexikon eller läroböcker.


Avanmäl dig om du inte kan skriva tentan

Har du anmält dig till en tenta som du inte kommer skriva, behöver du avanmäla dig. Har du möjlighet, avanmäl dig helst 10 dagar före tentan.


För dig som ska skriva tentan på campus

För att du som skriver tentan på campus ska känna dig trygg under pandemin har MDH tagit hjälp av smittskyddsenheterna vid regionerna för att stämma av hur MDH tillsammans med dig som är på campus minskar risken för smittspridning.


Det här gör du som student

Det här behöver du göra för att skydda dig själv och andra på campus:

Du kan också använda egen skyddsutrustning, till exempel andningsskydd. Om skyddet döljer ditt ansikte måste du ta av det vid identitetskontroll.


Det här gör MDH

MDH har:

  • begränsat antalet studenter som skriver tenta på campus samtidigt till max 170 studenter i Eskilstuna och max 250 studenter i Västerås samt delar in studenterna i så små grupper som möjligt
  • utökat avståndet mellan studenternas sittplatser i salen till cirka 2 meter (avståndet mäts från mun till mun)
  • gjort risk- och konsekvensanalyser för att kunna genomföra skyddsåtgärder som är anpassade för respektive moment
  • handsprit i varje skrivlokal
  • förlängt tiden för insläpp i skrivlokalerna för att minska risken för trängsel
  • tentamensvakter som använder visir eller munskydd.