sites.mdu.se

Text

Datum 2021-08-27
Artikeltyp Aktuellt

Bli barnmorska – ansök senast 15 september

Skapa dig en framtid inom ett viktigt och omväxlande yrke som legitimerad barnmorska. Sök barnmorskeprogrammet senast den 15 september.

Barnmorskeprogrammet är en vidareutbildning för dig som arbetat minst ett år som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av frågor som berör reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i ett livscykelperspektiv. Till starten vårterminen 2022 har utbildningen ett nytt programupplägg.

− Exempelvis har vi tagit fram en ny kurs om amning och anknytning för att ge nyutexaminerade barnmorskor större trygghet i sin yrkesroll i mötet med den nyblivna familjen, säger Marianne Velandia, programansvarig för barnmorskeprogrammet vid MDH.

Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt och stimulernade yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan i samband med graviditet och barnafödande, men även barnet, familjen och ungdomar. Utbildningen löper över tre terminer och består av lika delar teoretiska studier som verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen ger både en yrkesexamen med egen legitimation och en magisterexamen, som möjliggör ökade karriärs möjligheter både inom kliniskt arbete och forskning. Redan nu går det att söka till vårterminen 2022.

− Likt tidigare år är ansökningsperioden tidigarelagd. Det innebär att antagningsbeskedet kommer redan i oktober, vilket ger blivande studenter mer tid att planera inför studiestarten, säger Marianne Velandia.

Stort behov av barnmorskor

Behovet av fler legitimerade barnmorskor är stort. Välutbildade barnmorskor är en nödvändighet för att säkerställa kompetensen som behövs för god och säker vård exempelvis i samband med graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, abortvård, ungdomars hälsa, klimakteriet och sexuella frågeställningar under hela livscykeln.

− Tillgången till barnmorskor handlar om skillnaden mellan liv och död – i förlängningen även om mänskliga rättigheter, samt en hållbar hälsa och utveckling. Att utbilda barnmorskor är den största och viktigaste insatsen för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten såväl nationellt som internationellt, säger Marianne Velandia.