sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-21
Artikeltyp Aktuellt

Riksdagen ger klartecken för att göra MDH till universitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sveriges riksdag har idag beslutat om den nya forsknings- och innovationspropositionen, och därmed givit klartecken för att göra MDH till universitet.
– Detta är en milstolpe och en glädjens dag. Vi är stolta över det förtroende riksdagen visar oss och är redo att växla upp vår forskning och ta ett än större ansvar för Sverige som forsknings- och kunskapsnation, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Frågan om att MDH ska bli universitet har diskuterats under många år. Flera politiska partier har lämnat in motioner till riksdagen, och näringsliv och offentlig sektor i regionen har lyft behovet av att MDH får universitetsstatus. I höstas lämnade regeringen in sin forsknings- och innovationsproposition, som innehöll förslag om att göra MDH till universitet. Idag ställde sig riksdagen bakom förslaget.

– Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet. Det är en kraftfull strategisk satsning för att öka regionens handlingskraft men även för Sverige som land. Mälardalens högskola har redan idag en stark grund att stå på. De har flest antal doktorander och en hög andel extern forskningsfinansiering. Det är kvalitetsindikationer. Kunskap bygger Sverige starkare, sade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i samband med att förslaget idag diskuterades i riksdagen.


Utökning av forskningsverksamheten

Universitet och högskolor skiljer sig åt framför allt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden. Universitet har även mer omfattande finansiering för sin forskning. En universitetsstatus skulle alltså för MDH innebära en väsentlig utökning av forskningsverksamheten. Regeringen har aviserat att de avser att förstärka finansieringen till forskning vid MDH med 130 miljoner kronor.

– Vi är Sveriges största högskola, både vad gäller antalet studenter och antalet forskarstuderande. Vi har lyckats bygga upp en omfattande forskningsverksamhet tack vare gott samarbete med forskningsfinansiärer, näringsliv och offentlig sektor. Vi har kapacitet att växla upp vår forskning ytterligare för att göra en ännu större insats för vår region, men också för Sverige som land, säger Paul Pettersson.

Det formella beslutet att utse universitet fattas av regeringen. MDH ser fram emot den fortsatta processen och att utvecklas till Mälardalens universitet.