sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-19
Artikeltyp Aktuellt

Nytt rekordår för MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Intresset för att utbilda sig på MDH fortsätter att öka. Det totala antalet ansökningar till höstterminen har gått upp med 13 procent jämfört med föregående år, 10 procent mer än landet i stort.

Totalt har högskolan tagit emot 34 753 ansökningar till höstens utbildningar, jämfört med 30 713 till höstterminen 2020. Antalet personer som väljer en MDH-utbildning i första hand har också gått upp, från 10 737 till 12 059 vilket motsvarar en ökning på drygt 12 procent.

– Det är otroligt glädjande att intresset för högre utbildning fortsätter att öka i Sverige, och på MDH i synnerhet. Jag är stolt över att vi genom vår samverkan med det omgivande samhället kan erbjuda utbildningar som är relevanta för arbetsmarknaden och attraktiva för framtida studenter, säger Paul Pettersson, rektor MDH.

Till utbildningsprogram på grundnivå har antalet förstahandssökande ökat med hela 15,5 procent, och det totala antalet ansökningar med 23 procent. Flest sökande har socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammen och beteendevetenskapliga programmet. Men MDH ser också ett ökat intresse för ekonomprogrammet, internationella marknadsföringsprogrammet, civilingenjörsprogrammen i robotik och industriell ekonomi, statsvetarprogrammet, rumslig gestaltning – informationsdesign samt högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik i Eskilstuna.

– Vi ser en ökning till många olika program i år, de flesta har faktiskt fler sökande än förra året. Självklart är osäkerheten på arbetsmarknaden en bidragande faktor, men det faktum att vi går framåt mer än landet i stort tyder på att intresset för just MDH har ökat, säger Ammie Westbeck, chef vid sektionen för antagning och examen på MDH.

I höstens utbud finns ett helt nytt program, masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling, som är en del av MDH:s långsiktiga satsning på hållbarhet. Totalt har högskolan tagit emot 100 ansökningar till de 30 utbildningsplatser som finns på programmet, varav 36 är i första hand.

Plugga i höst?

Vet du inte vad du ska göra i höst? Sugen på förändring? På MDH finns flera spännande framtidsutbildningar där du fortfarande har möjlighet att bli antagen till HT21.

Utbildningar öppna för sen anmälan hösten 2021

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Pressmeddelande och statistik från UHR