sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-15
Artikeltyp Aktuellt

Förstärkt samarbete för att skapa mer effektivt stöd för innovationer

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sörmland och Västmanland ska, med MDH som koordinator, se över förutsättningarna för ett gemensamt, kraftfullt innovationsstödssystem.

Det sker en snabb förändring och omställning inom näringslivet. Innovationsstödssystemen i de båda regionerna har förändrats, fler aktörer har tillkommit och i januari 2019 avvecklades verksamheten inom Munktell Science park i Eskilstuna och i veckan meddelade Västerås science park, Västmanlands mötesplats för företagande, innovation, forskning och tillväxt, att de kommer att avveckla sin verksamhet.

– Att regionerna, på båda sidor av Mälaren, har ett kraftfullt och effektivt innovationsstödsystem är viktigt för näringsliv, offentlig sektor och för Mälardalen som helhet. Det har blivit allt mer tydligt att vi i Västmanland och Sörmland behöver arbeta tillsammans, med ett sammanhållet system, för att kunna stötta utvecklingen hos såväl nyare företag, som mer traditionella bolag med tillväxtambitioner. Därför startar vi nu en samordningsgrupp för att tillsammans se hur vi kan stärka stödet på ett effektivt och hållbart sätt, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid MDH.

 

Samordning för bättre stöd

En gemensam samordningsgrupp med representanter från MDH, Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun har bildats. Gruppens uppdrag är att göra en översyn och komma med förslag på hur länens innovationsstöd bättre kan möta de behov som finns såväl hos näringslivet som i den offentliga sektorn. En extern processledare kommer att anlitas. Arbetet planeras att genomföras under maj-september.

Att MDH som neutral part får en koordinerande och sammankallande roll i arbetet känns som en naturlig utveckling enligt Helena Jerrgård.
– Vår förhoppning är att vi som framtida universitet, ska fungera som en självklar motor för kunskapsutveckling och innovation, säger hon.

Samtliga representanter i samordningsgruppen ser optimistiskt på möjligheterna som en gemensam satsning innebär.
– Vi har goda förutsättningar i Västmanland och Sörmland att skapa ett innovationsstödsystem på nationell framkant med de starka företag, både stora och mindre, framstående innovationsmiljöer, klusterbildningar och den utvecklade samverkan mellan företag och akademi som finns här, säger Christer Alzén, chef näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

 

Kontaktinformation