sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-09
Artikeltyp Aktuellt

Det gör en ingenjör

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ingenjörsyrket är brett och finns inom många områden i olika branscher, inom såväl offentlig som privat sektor. Men det finns vissa saker som är gemensamt för ingenjörsyrket oavsett bransch.

– Ingenjörer är tekniska problemlösare som oftast jobbar med utveckling av teknik. Det kan handla om att utveckla nya produkter, vidareutveckla befintliga produkter eller utveckla produktionsmetoder som används för att ta fram en produkt, säger Martin Ekström, universitetslektor och lärare på civilingenjörsprogrammet i robotik vid MDH.

En annan gemensam sak för ingenjörer oavsett område är att framtidsutsikterna är goda. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det finns goda eller mycket goda möjligheter till arbete för ingenjörer. Enligt lönestatistik från Sveriges Ingenjörer var lönen för nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn mellan 31 000–36 500 kr per månad, år 2019. För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen på mellan 28 000–35 000 kr per månad, samma år.

– För den som pluggar till ingenjör väntar en bred arbetsmarknad. I vårt digitala samhälle spelar tekniken en stor roll. Därför behövs ingenjörer som kan utveckla teknik som löser problem och underlättar för oss människor – nu och i framtiden, säger Martin Ekström.

Skillnad mellan högskoleingenjör och civilingenjör

För den som vill plugga till ingenjör finns två vägar att gå. Antingen läser du en civilingenjörsutbildning som är fem år och ger 300hp. Eller så läser du en högskoleingenjörsutbildning på tre år och tar 180hp.

– En högskoleingenjörsutbildning är mer praktisk och tillämpad medan civilingenjörsutbildningen är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen. Med en civilingenjörsexamen har du också behörighet att söka till forskarutbildning, säger Martin Ekström.

Efter en högskoleingenjörsexamen kan det finnas möjlighet att läsa vidare två år vilket då leder till en masterexamen och inte en civilingenjörsexamen. Men en del högskolor och universitet ger studenter möjlighet att fortsätta på en civilingenjörsutbildning efter avslutad högskoleingenjörsutbildning.

Sugen på ingenjörsyrket?

På MDH finns civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom områdena byggnadsteknik, energi, industriell ekonomi, nätverksteknik, produktion och produktdesign, robotik och tillförlitliga system: