sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-01
Artikeltyp Aktuellt

Den industriella revolutionen 4.0 - från försäljning av produkter till tjänster

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Allt fler stora globala industriföretag går från att tillverka produkter till att erbjuda sina kunder service eller sälja tjänster. Det vill säga istället för att sälja produkter säljer de tillgången till och resultatet som produkterna ger. Något som kallas tjänstefiering eller tjänstebaserade affärsmodeller.

– Utvecklingen mot de här nya affärsmodellerna är nödvändiga för att företagen ska förbli lönsamma och konkurrenskraftiga i en tid när livscykeln för produkter ökat, säger Pär Blomkvist, docent och universitetslektor i industriell ekonomi på MDH.

Tillverkningsföretag har, sedan länge, utökat sitt kunderbjudande med att tillhandahålla underhåll och reparationer på produkterna som de säljer. Med en helt tjänstebaserad affärsmodell tar de det ett steg längre och erbjuder prenumerationsmodeller.

– Ungefär på samma sätt som att Spotify erbjuder en musiktjänst istället för att sälja CD-skivor, tillhandahåller tillverkningsföretag tjänster så som för x kr/månad ger vi dig en fordonsflotta, eller för x kr/ månad garanterar vi dig så många timmars flygtid, säger Pär Blomkvist.

Betala bara för det du använder och minska underhållsarbetet

Ett av de första företagen som framgångsrikt tillämpat ett helt tjänstebaserat erbjudande utifrån kundnytta och funktion är Rolls-Royce. Rolls-Royce tillverkar flygmotorer men istället för att sälja motorn till flygbolagen, erbjuder de sina kunder att betala för den tid som motorn används. De övervakar även data från motorerna för att förutsäga potentiella underhållsproblem, vilket innebär att underhållsarbete endast utförs när det behövs. Det sparar kostnader för onödigt underhållsarbete och minskar också behovet av oplanerat underhåll och motorstopp.

- Den ökade anpassningen till kundens behov har lett till stora affärsfördelar för Rolls-Royce, säger Pär Blomkvist.

Globala företag i Mälardalen fokuserar på kundnytta

I Mälardalsregionen har stora globala industriföretag redan påbörjat processen från att sälja enbart produkter till att bygga på med tjänster. I samarbeten med andra företag samlar man kompetens för att ge kunden det den vill ha.

– Ett tydligt exempel är ABB:s nya Ability center, där kunder ges möjlighet att tillsammans med ABB:s experter och partners så som Microsoft utveckla kundnära digitala lösningar och affärsmodeller som ger kunden ett ökat värde. Det kan handla om att minska kundens driftskostnader, förbättra kvalitetskontroller och optimera tillverkning, säger Christer Nygren, universitetsadjunkt i innovationsteknik som undervisar inom tjänstefieringMDH. 

Alstom, som befinner sig i transportsektorn, erbjuder utökade underhållstjänster som prioriterar prestanda för sina kunder, baserat på principen om ”förlorade kundtimmar”.

– Ett centralt mål är att minimera förseningar som orsakas av tågfel och minimera antalet passagerare som berörs. Som en del av avtalet ådrar sig Alstom ekonomiska påföljder från kunden om de sviker under hektiska tider. Det stöder kundernas behov av en pålitlig service av hög kvalitet, säger Christer Nygren.

Är du intresserad av att arbeta med affärsutveckling och vara en del av industrins förnyelse?

Då ska du bli civilingenjör i industriell ekonomi hos oss.