sites.mdu.se

Text

Datum 2021-04-07
Artikeltyp Aktuellt

AI-projekt leder till bättre, säkrare och mer hållbara konsumentprodukter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I det nystartade projektet AIDOaRT på MDH utvecklas inbyggda system med artificiell intelligens (AI). Detta kommer leda till förbättringar för bland annat trafik och restauranger – och i slutändan även bättre och mer hållbara produkter för oss konsumenter.

Många företag investerar betydande resurser i programvaruutveckling, men fortfarande är användningen av AI i utvecklings- och designtekniker omogen. Forskningsprojektet AIDOaRT, som nyligen startat på MDH, fokuserar på att stödja kontinuerlig utveckling av inbyggda system med artificiell intelligens.

Inbyggda system är alla de system av inbyggda mikrodatorer som styr våra bilar, tåg, flygplan och telefoner, ja i stort sett allt i vår omgivning. Med AI ska projektet kunna stödja utveckling i alla stadier, likaväl som drift, förbättring och underhåll av produkterna. Det finns alltså ett starkt industriellt intresse för projektets lösningar, eftersom utvecklingen effektiviseras och blir billigare, och i slutänden kommer de även komma konsumentledet till del, i form av bättre, billigare, säkrare och mer hållbara produkter.

− AIDOaRT kommer att tillhandahålla verktyg för utveckling, underhåll och förbättring av mjukvaran i stora inbyggda system, de datorer som finns i alla telefoner, bilar, tåg och flygplan, och som styr allt i dem – till exempel när vi gasar eller bromsar bilen. AIDOaRT kommer göra utvecklingen, underhållet och den ständiga förbättringen av programvaran mer effektiv, säger Gunnar Widforss, projektledare på MDH.


Leder till förbättringar för bland annat trafik och restauranger

Förhoppningen är att projektresultaten kommer leda till förbättringar och effektiviseringar inom till exempel trafik/infrastruktur, där yrkesfordon, bilar och tåg använder komplexa inbyggda system. Likaså för restauranger kan det bli förbättringar, med kunder, beställningar och varuflöden, som också hanteras av inbyggda system.

Inledningsvis kommer resultaten från projekten främst att påverka arbetet för programutvecklare, när de får nya och ”smarta” eller intelligenta verktyg för sitt arbete. Själva produkten kommer också underlätta samarbetet mellan professionella användare/systemägare (t.ex. tågoperatörer), deras IT-support och underhållspersonal samt programutvecklare.

− I slutändan leder det förstås till bättre, billigare, säkrare och mer hållbara produkter, som kommer konsumenter och samhälle till del, säger Gunnar Widforss.

AIDOaRT är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder. Projektet koordineras av MDH och omsätter totalt 24,4 miljoner Euro. Finansieringen kommer från ECSEL-JU, Europeiska kommissionen och nationella innovations och forskningsfinansiärer i de deltagande länderna, i Sveriges fall VINNOVA, samt från regionala finansiärer – i Sverige Eskilstuna kommun. Svenska projektpartners är Alstom, VCE, RISE och Westermo.

FNs globala mål för hållbarhet

På MDH bedrivs forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. AIDOaRT kan kopplas ihop med målen som handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation