sites.mdu.se

Text

Datum 2020-09-17
Artikeltyp Aktuellt

Smittspårning vid MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH kommer att hjälpa regionerna i Sörmland och Västmanland med smittspårning. Det innebär att högskolan kommer att informera personer som kan ha utsatts för smittrisk i högskolans lokaler. MDH har tagit fram en rutin för hur smittspårningen ska gå till.

Skulle en person från MDH, medarbetare eller student, få en konstaterad smitta kommer Region Sörmland, Region Västmanland eller den smittade själv att informera högskolan om det. Därefter kommer MDH att informera samtliga berörda som kan ha utsattas för smittrisk, om hur de bör gå tillväga.


Om du varit i närheten
av en smittad person

  • Enligt riktlinjer från Smittskydd Västmanland bör du träffa så få personer som möjligt till och med 14 dagar efter smittotillfället.
  • Du kan gå till högskolan så länge du är helt frisk.
  • Du uppmanas att avstå från sociala inomhusaktiveter på fritiden som till exempel inomhusträning, middagsbjudningar och fester.
  • Om du har möjlighet att studera hemifrån är det att föredra.
  • Du ska under de 14 dagarna vara extra noggrann med att hålla avstånd till andra, vara noggrann med din handhygien och vara uppmärksam på eventuella symtom.
  • Får du symtom (även lindriga) ska du isolera dig och testa dig för covid-19 samt fortsätta att hålla dig isolerad i väntan på provsvar.


Mer information

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.


Mer information om smittspårning

På Region Västmanlands webbplats finns mer information om den utökade smittspårning.

Region Västmanland

MDH och coronaviruset

Information om hur MDH anpassat versksamheten med anledning av coronaviruset.

MDH och coronaviruset