sites.mdu.se

Text

Datum 2020-10-30
Artikeltyp Aktuellt

Miljonbelopp för att studera coronaeffekter inom hemtjänsten

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nu ska forskare vid MDH ta reda på vilka erfarenheter vårdpersonal inom hemtjänst och äldreomsorg på särskilt boende har från arbetet under pandemin.

− Studien ska bidra med strategier och verktyg för bättre arbetsmiljö, hälsa och ledarskap inom äldreomsorgen, säger Annica Lövenmark, lektor i vårdvetenskap vid MDH.

Möjligheterna till att hantera en pandemi beror i hög grad på hälso- och sjukvården och dess personals kompetens och arbetsvilja. Samtidigt visar tidigare forskning att vårdpersonal kan drabbas av oro, stress, depression och posttraumatiskt syndrom under epidemier och pandemier. Det nya projektet ska därför kartlägga undersköterskors och vårdbiträdens upplevelser av fysisk och psykosocial arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, ledarskap, stöd och strategier och verktyg för framtida krissituationer.

Studiens resultat ska kunna användas som grund för stödåtgärder och verktyg för bättre arbetsmiljö, hälsa och ledarskap inom äldreomsorgen. Resultaten kan även komma till nytta för annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Projektet väntas avslutas i december 2023.

Projektet finansieras med 2 198 000 kronor av AFA Försäkringar. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation