sites.mdu.se

Text

Datum 2020-10-29
Artikeltyp Aktuellt

Gästprofessorer utvecklar kunskap som gynnar Mälardalsregionen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Gästprofessuren till Alva Myrdals minne fokuserar 2020-2021 på områdena pojkars skolresultat samt välfärdsteknik. Abby King och Kenneth Redekop har tack vare sin spetskunskap inom de prioriterade områdena utsetts till nya gästprofessorer.

− Abby King och Kenneth Redekop är internationellt framstående forskare inom sina respektive områden och kommer att utveckla kunskap som gynnar hela Mälardalsregionen inom de två områdena vi valt att prioritera, säger Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet, som finansierar professuren.


Satsning på hälso- och välfärdsteknik

Kenneth Redekop är docent i Health technology assessment Vid Erasmus University i Rotterdam. Utnämningen av honom som gästprofessor går i linje med MDH:s satsning på hälso- och välfärdsteknik. Han har lång erfarenhet av att utvärdera hälso- och välfärdsteknik utifrån flera aspekter, som effektivitet, livskvalitet och hälsoekonomi. Redekop har varit medförfattare till fler än 200 forskningsartiklar i samarbete med forskare och vårdpersonal och är även chefredaktör för den internationella tidskriften Health Policy and Technology.

− Kenneth Redekops kunskap och stora forskningsnätverk blir en stor tillgång i satsningen på utbildning och forskning inom hälso- och välfärdsteknik, säger Emma Mossberg.


Skolresultat bland ungdomar

Abby Kings är professor i Health Research and Policy vid Stanford University, USA. Hennes forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av folkhälsoåtgärder för att minska kronisk sjukdom. Hennes nuvarande forskning handlar bland annat om användning av kommunikationsteknik för att ta itu med hälsoskillnader bland missgynnade grupper. Hon är även initiativtagare till ”Our Voice Citizen Science Initiative”, en typ av medborgarforskning för att stärka medborgarna, och speciellt uppmuntra marginaliserade grupper i samhället att föra fram sin röst för att få till en förändring på samhällsnivå.

Abby King är sedan tidigare involverad i ett projekt med forskare på MDH, som fokuserar på att fler ungdomar ska slutföra gymnasiet. Att ta en gymnasieexamen har stor betydelse för ungdomarnas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och har även en positiv effekt på hälsan i ett långsiktigt perspektiv.


Om professuren

Professuren vill hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör. Den omfattar en period på tre terminer och varierar tematiskt och innehållsmässigt på områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser under 1930-talet för människors välfärd och familjepolitikens omvandling.

Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet; en samverkansarena där MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland samverkar kring gemensamma samhällsutmaningar.

Gästprofessuren för Abby King och Kenneth Redekop sträcker sig över tre terminer.