sites.mdu.se

Text

Datum 2020-11-20
Artikeltyp Aktuellt

Sörmlandskontraktet lyfts fram i rapport om digital spetskompetens

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Att Sörmlandskontraktet lyfts fram som exempel i den nya rapporten från UKÄ och Tillväxtverket om digital spetskompetens är ett kvitto på att det MDH gör ligger helt rätt i tiden.

 

− Vi instämmer i rapportens slutsats att digital kompetens inte bara kan likställas med teknisk kompetens i till exempel programmering, det krävs också förmåga att kommunicera och ständigt utvecklas i takt med samhällets digitala transformation, säger Helena Jerregård vice rektor samverkan.

− Vi håller också med om att det behövs bättre förutsättningar för yrkesverksamma att utveckla sin kompetens parallellt med att de arbetar. Här ligger MDH lång framme genom samarbete med näringsliv och offentlig sektor för att erbjuda utbildning i flexibla former för yrkesverksamma, lägger projektledare Cecilia Vestman till.

Regeringen har gett UKÄ och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas kort- och långsiktigt. Mot bakgrund av detta genomförs en kartläggning av främjandet av digital spetskompetens på nationell nivå i Sverige. Rapporten innefattar en diskussion om hur olika aktörer definierar och beskriver digital spetskompetens och genom casebeskrivningar lyfts befintliga insatser fram.

Till rapport: Hur främjas digital spetskompetens i Sverige? Länk till annan webbplats.


Kontaktpersoner