sites.mdu.se

Text

Datum 2020-11-18
Artikeltyp Aktuellt

MDH-studenter prisas för sitt examensarbete om smartare tågtransporter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Årets upplaga av tävlingen Automation Student har avgjorts. Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har i sitt vinnande examensarbete utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan minska kostnader, förutse underhåll och förbättra effektiviteten i tågtransporter.

Ajna Hodzic och Dzenita Skulj är utbildade vid University of Sarajevo, Bosnien Hercegovina, inom området Automatic Control and Electronics. Genom ett stipendium från Erasmus+ har de läst sin masterutbildning inom inbyggda system vid Mälardalens högskola.

Examensarbetet Data Driven Anomaly Control Detection for Railway Propulsion Control Systems har utförts hos Bombardier Transportation i Västerås där författarna har undersökt olika metoder för att övervaka och analysera data som samlas in under framdrift av tåg. Två maskininlärningstekniker – övervakad och oövervakad inlärning – används för att upptäcka avvikelser och förutse potentiella fel.

Juryns motivering

Det vinnande examensarbetet tar oss med på en spännande resa i den verkliga implementeringen av den smarta industrin. Med hjälp av bland annat avvikelsedetektering, tidiga varningar och maskininlärning visar författarna hur järnvägstransporter kan göras säkrare, effektivare och mer hållbara. De insikter som presenteras har potential att höja attraktionskraften för järnvägssektorn men kan även öka möjligheterna för digitalisering och automation inom andra branscher.

Om Automation Student

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region, Svenska Mässan samt branschorganisationen Svensk Automation en årlig tävling för bästa automationsrelaterade examensarbete. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Mer om tävlingen på automationregion.se Länk till annan webbplats.

Automation Region

Automation Region är en centrumbildning vid MDH som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster.

Till Automation Region