sites.mdu.se

Text

Datum 2020-11-03
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare utvecklar säkrare system för smart industri

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Forskare vid MDH ska stärka industrin genom att automatisera säkerhetsåtgärder i stora, komplexa system, tillsammans med företag och lärosäten runtom i Europa. Något som kommer att gynna industrin på flera sätt.

– Projektet VeriDevOps handlar om att förbättra DevOps-metoder och verktyg för att kunna få snabbare återkoppling när det gäller att säkerställa att systemet uppfyller säkerhetskraven. Genom att automatisera den processen blir systemen säkrare och kan på så sätt bidra till fortsatt förbättring av utvecklings- och driftprocesser inom industrin, säger Gunnar Widforss, projektledare vid MDH.

DevOps är ett arbetssätt inom agil mjukvaruutveckling som bygger på att teamet som jobbar med utveckling och teamet som jobbar med driftsättning samarbetar under hela mjukvarans livscykel. Det innebär att de båda teamen jobbar tillsammans med att utveckla, driftsätta, testa, integrera och övervaka applikationen i ett automatiserat flöde. Genom att automatisera så många steg som möjligt i flödet kan industriföretag uppnå kortare ledtider och samtidigt minska risken för fel.

– Med hjälp av de metoder och verktyg som vi utvecklar blir systemen inte bara säkrare, arbetet för att upprätthålla säkerhetsnivån i hela systemets livscykel blir också billigare och snabbare, säger Gunnar Widforss.

Resultat som gynnar industrin i Europa

VeriDevOps finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. Projektet bedrivs i fyra olika länder och är ett samarbete mellan MDH och bland annat Åbo Akademi, ABB AB, Ikerlan S. Coop., Fagor Arrasate S. Coop., Montimage EURL och Softeam. Projektet ska pågå i tre år.

– Vi förväntar oss att våra resultat kommer att tillämpas på över 10 procent av alla utvecklings- och driftsprojekt inom industrin i Europa år 2030. Dessutom kommer våra resultat att underlätta övergången till smarta industrier, säger Gunnar Widforss.