sites.mdu.se

Text

Datum 2020-11-23
Artikeltyp Aktuellt

Inga internationella utbyten under vårterminen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Rektor har fattat beslut om att studenter som har planerat internationella utbytesstudier på ett av MDH:s partneruniversitet under vårterminen 2021 inte kan genomföra utbytet om det innebär fysiska möten eller resande. Distansutbildning vid partnerlärosäten är däremot tillåtet.

Inför höstterminen 2020 fattade högskolan beslut om att inte tillåta studentutbyten utomlands. I rådande pandemi, med de rekommendationer som finns och i och med det osäkra världsläget med smittspridning ser läget i stort sett inte annorlunda ut inför vårterminen 2021.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige. Detsamma gäller för situationer där hela städer eller länder stängs ned i så kallade ”lock downs” med kort varsel där studenter kan få svårigheter att få en fungerande vardag, upprätthålla sina studier eller att ta sig tillbaka till Sverige. Därför rekommenderas ställningstagandet att inte genomföra fysisk mobilitet fortsätta att gälla även för vårterminen. Det totala antal studenter som berörs är cirka 50 stycken vid EST och IDT. HVV och UKK planerar inte för någon internationell mobilitet under vårterminen 2021.


Studenter som åker på egen hand

I vissa fall studerar studenter utomlands på egen hand under en termin. Det innebär att utlandsstudierna inte sker på ett av högskolans partnerlärosäten utan studenten har ansökt och betalat för studierna själv. Då högskolan inte tillåter fysisk mobilitet under vårterminen 2021 får ihögskolan inte godkänna studieplaner för studier på egen hand i utlandet under vårterminen 2021. ​​​​​​​