sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-12
Artikeltyp Aktuellt

Samverkan mot hedersrelaterat våld i Mälardalen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I ett nytt projekt ska forskare kartlägga utmaningar och möjligheter med samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer vid kontakt med unga kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld.

− Unga kvinnor som utsätts för hedersförtryck och våld kan behöva både psykiatrisk och somatisk vård. Vi ska bland annat ta reda på i vilken utsträckning hedersproblematik upptäcks vid kontakt med vården, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH.

Studien, som startades 1 mars 2020, fokuserar på Eskilstuna kommun, Västerås Stad och Region Sörmland. Fokusgruppsintervjuer kommer under 2020 genomföras med vårdpersonal, som i sitt arbete kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld, inom kommunerna och regionen.

− Vi ska kartlägga personalens erfarenheter av exempelvis möten med unga flickor som utsatts för könsstympning. Vi ska även undersöka vilka utmaningar det finns kring samverkan mellan myndigheter och andra organisationer, som exempelvis kvinnojourer, kring hedersförtrycket, säger Mehrdad Darvishpour.

Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka personalens erfarenhet av omhändertagande av flickor och barn som placerats i skyddade boenden eller HVB-hem som en följd av hedersförtryck och våld.

Planen är sedan att fördjupa undersökningen med en kompletterande studie som ska belysa unga kvinnors upplevelser av kommunernas och regionernas omhändertagande och vårdande. På så sätt ska perspektiv från både de som utsätts för hedersrelaterat våld och de som arbetar med frågorna fångas upp.


Samverkan

Mehrdad Darvishpour leder projektet tillsammans med Carl Johan Olofsgård, samordnare mot våld i nära relationer/hedersvåld i Västerås Stad. Förutom representanter från Eskilstuna kommun, Västerås Stad och Region Sörmland samverkar även Tjejjouren Meja och andra aktörer i projektet. Även en mastersstudent i socialt arbete vid MDH, Juulia Vornanen, ska ingå i projektet och skriva sin examen i ämnet, vilket handleds av Mehrdad Darvishpour.

Forskningsprojektet finansieras av Samhällskontraktet – ett samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås Stad, Region Västmanland, Region Sörmland och MDH. Den nya studien är ett av fem projekt som fått finansiering via Samhällskontraktets samverkanscheckar för 2020.


Kontakt