sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-19
Artikeltyp Aktuellt

Ny utbildning ger blivande ekonomer förståelse för IT

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH har tagit fram ett nytt spår inom ekonomprogrammet som ger de blivande ekonomerna kunskap om hur digitaliseringen påverkar företag och organisationer. Utbildningen sker i nära samarbete med näringsliv och organisationer.

Det pågår en omfattande digital omställning i samhället. Digitaliseringen påverkar oss som individer, men även hur företag utvecklar och levererar produkter och tjänster. Den påverkar också hur den offentliga förvaltningen ska ställas om för att möta medborgare på bästa sätt.

Digital verksamhetsutveckling inom ekonomprogrammet är en utbildning för studenter som är nyfikna på hur digitalisering och teknik påverkar företag och organisationer.

− Våra nyutbildade ekonomer måste vara förändringsorienterade eftersom ekonomers yrkesroll och arbetssätt utvecklas snabbt i och med digitaliseringen, säger Cecilia Erixon som är universitetslektor och lärare på ekonomprogrammet.

Hon fortsätter: − Ekonomer som behärskar fackspråken inom både IT och företagsekonomi bidrar till att stärka digitaliseringsprojekt och fungerar därmed som en brygga mellan kollegorna från IT och övriga verksamhetsområden.

De nya kurserna inom digital verksamhetsutveckling har stark koppling till näringslivet. Under utbildningen kommer studenterna att möta både forskare och gästföreläsare från olika företag och organisationer.

Behovet för det nya spåret inom ekonomprogrammet bekräftas av Gunilla Lidgren, chef Servicecenter hos Riksbyggen: − I framtiden kommer digitaliseringen att prägla arbetet inom ekonomi och administration ännu mer än idag. Man behöver bli lite mer IT-analytisk och inte bara kunna hantverket. En ekonoms arbete kommer att förändras i framtiden. Man talar till exempel om Robotic Desktop Automation. Det innebär att träna sin egen robot att göra uppgifter man själv utför ofta. Vi ser också en del nya yrkesområden växa fram kopplat till Robotic Process Automation, till exempel kartläggning, controlling av system och uppföljning.

− Utbildningen förbereder studenterna för arbetslivet genom att ge både en teoretisk och praktisk grund. Dessutom ges det möjlighet att åka utomlands. Alla kurser ges dessutom i Eskilstuna vilket innebär att de kan njuta av Sveriges nyaste campus och vår kreativa arbetsmiljö, säger Cecilia Erixon.

Ekonomprogrammet läses i tre år. Digital verksamhetsutveckling innehåller kurser inom grundläggande företagsekonomi och digital verksamhetsutveckling. Studenterna har möjlighet att under termin 5 välja till exempel kurser fokuserat på projektledning kopplat till digitalisering eller digital tjänsteutveckling.

MDHs satsning sker i nära samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet.

Kontaktinformation