sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-18
Artikeltyp Aktuellt

Ny professor i hälso- och välfärdsteknik

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH satsar på hälso- och välfärdsteknik. För att stärka såväl utbildning som forskning har Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik, anställts.

− Hon blir en nyckelperson i vår nya masterutbildning, med ansvar för huvudområdet hälso- och välfärdsteknik på högskolan, säger akademichef Anna Letterstål.

Sarah Wamala Andersson lockades till MDH av satsningen på hälso- och välfärdsteknik och den nya masterutbildningen inom området

− Det är en unik, samhällsviktig utbildning som bygger på tvärvetenskaplig forskning och jag ser fram emot att bidra med min kunskap och mina erfarenheter, säger Sarah Wamala Andersson.

Sarah Wamala Andersson har tidigare varit professor i hälsopolitik och management vid Karolinska Institutet och vetenskaplig rådgivare till ett flertal multinationella läkemedelsbolag. Hon har lång chefserfarenhet som bland annat generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och som avdelningschef vid Stockholms läns landsting.

Hon har en bred, tvärvetenskaplig forskningsbakgrund från fyra olika kontinenter. Sarah har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet, en filosofie magister i biostatistik och samhällsvetenskap från Stockholms universitet, en filosofie kandidat i nationalekonomi vid Makerere University (Uganda) och har varit gästforskare vid Otago University i Nya Zeeland.

− Jag har också studerat epidemiologi och hälsoekonomi vid olika universitet och affärsadministration och management vid Stanford University i USA, säger Sarah Wamala Andersson.


Stora utmaningar inom vården

Sarah beskriver hälso- och välfärdsteknik som en nödvändighet för att kunna främja människors hälsa och livskvalitet samt att säkerställa en trygg och jämställd hälso- och sjukvård, vård och omsorg.

− Vården och välfärden står inför stora utmaningar. Människor lever längre vilket innebär att antalet äldre i behov av vård blir fler och fler. Vi måste behålla så många som möjligt friska och leverera vård på ett annat sätt och en del av lösningen stavas hälso- och välfärdsteknik, säger Sarah Wamala Andersson.


Mer kunskap behövs

Vård handlar inte bara om att vårda sjuka, säger Sarah:

− En stor del är att hjälpa människor att leva långa, hälsosamma liv utan lidande. Vi får fler äldre och många lever länge med olika riskfaktorer och folksjukdomar. Det är jätteviktigt att vi tar tillvara på tekniken som kan hjälpa människor att leva ett bra liv trots riskfaktorer eller sjukdom, säger Sarah.

För att samhället ska kunna ta tillvara på tekniken är en förutsättning att det finns kunskap om hur man tar fram, implementerar och utvärderar effektivitet och nytta av tekniken.

− Det krävs exempelvis att beslutsfattarna som bestämmer över vilken teknik som släpps in i vård och omsorg vet vad de gör och har tillgång till vägledning. Hälso- och välfärdstekniken måste vara säker, etisk, ge nytta och vara användbar för människorna som den är till för. Den måste uppfylla behov och människor måste vilja använda tekniken, säger Sarah Wamala Andersson.

Masterutbildningen inom hälso- och välfärdsteknik fokuserar just på införande, implementering och utvärdering av hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv.

− Utbildningen vänder sig speciellt till dem som vill kvalificera sig till ledande arbetsuppgifter i framtidens hälso- och sjukvård och vård och omsorg.

Relaterat


  • Datum 2020-02-27
  • Artikeltyp Aktuellt

Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik

Den nya tvärvetenskapliga masterutbildningen är unik i Sverige och bygger på framstående forskning, undervisning med erfarna lärare och stark samverkan med både offentliga och privata aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

om Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik