sites.mdu.se

Text

Datum 2020-04-01
Artikeltyp Reportage

MDH-studenter hjälper företag att effektivisera produktionen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Inom civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign får studenterna jobba med skarpa projekt mot företag. Studenterna Alexander Stenfeldt, Kim Jansson, Erik Andersen och Karl Elisson har tillsammans under kursen industriautomation tagit fram ett koncept för hur en robotcell ska automatisera och effektivisera GKN ePowertrains produktion.

– Under projektet tog vi fram tre olika förslag på hur man skulle kunna automatisera en testcell för drevsatser hos GKN ePowertrain i Köping. Ett av förslagen kommer nu att implementeras i produktionen, säger Karl Elisson, student på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign.

Studentprojektet på GKN ePowertrain handlade om att ta fram ett koncept för att ersätta fysiska medarbetare, som i cellen matade maskinen med material, med en robot för att automatisera flödet utan att minska antalet godkända artiklar.

– Vi fick information om vilket behov de hade samt hur många godkända artiklar som roboten behövde leverera för att vara anpassad efter dagens efterfrågan. Utöver det fick vi fria tyglar, vilket var väldigt roligt och utmanande, säger Erik Andersen.

Projekt tillsammans med flera tillverkande industrier

Under programmet får studenter möjligheten att göra skarpa projekt mot företag under ett flertal kurser, vilket ger studenterna möjligheten att tillämpa teorin i praktiken.

– Vi har alla genomfört projekt på flera olika företag och det känns bra att vi kan hjälpa industrin med problem och utmaningar redan under studierna och att det mottas så positivt av företagen. De skarpa projekten gör det enklare för oss att skapa kontakter med företagen och gör det enklare för oss att få arbete och att välja inriktning, säger Karl Elisson.

– Jag tycker programmet är en perfekt blandning av teori och praktik som gör att vi är väl rustade inför arbetslivet. Att få arbeta med skarpa projekt mot företag gjorde att jag sökte till MDH, säger Alexander Stenfeldt.

Kursen industriautomation handlar om att förstå hur automationssystems och industrirobotsystems uppbyggnad kan förändra och förbättra verksamheter genom att integrera automationsbaserad produktionsteknik. Niklas Friedler som är universitetsadjunkt och kursansvarig förbereder kontakten och tar fram projekt tillsammans med företagen som studenterna sedan får anmäla intresse för.

– Innan kursen startade fick vi information från Niklas om vilka projekt och företag som fanns att välja mellan. Bland projekten fanns företag som bland andra Volvo Construction Equipment och ASSA ABLOY. Jag har fått med mig jättemånga lärdomar som jag kommer att ha användning för i arbetslivet och det är ett bra sätt för oss att visa upp oss på företagen, säger Kim Jansson.

Vill du vara med och påverka framtidens produktion?