sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-24
Artikeltyp Aktuellt

MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med AI för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. Nyligen presenterade EU sin digitala strategi och vitbok för AI.

Med detta som bakgrund storsatsar Mälardalens högskola (MDH) på AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra professorer och genomföra flera forskningsprojekt.

Det finns stor potential för näringslivet och offentlig sektor att med hjälp av AI utveckla produkter och tjänster, men också att förbättra arbetsmiljö genom att utesluta repetitiva eller farliga uppgifter. Genom att arbeta systematiskt för att ta tillvara möjligheterna med AI kan både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften stärkas.

MDH har anställt tre nya professorer som kommer leda var sitt specialistområde inom datavetenskap. Datavetenskap ingår i MDH:s forskningsområde inbyggda system som internationellt rankas bland de bästa i världen. Professorerna kommer också undervisa för studenter i det nya kandidatprogrammet för tillämpad AI. De nya professorerna är Moris Behnam, Markus Bohlin och Francesco Flammini.

Moris Behnam, professor i datavetenskap, har lett arbetet med det nya programmet i tillämpad AI.

− Artificiell intelligens är helt avgörande för både framtidens industri och offentlig verksamhet. Därför behövs experter som kan konstruera AI-baserade system, tjänster och applikationer. Med vårt unika program kan studenter lära sig hur AI kan tillämpas. Studenterna får en helhetsförståelse genom att bygga olika typer av AI-baserade system, som exempelvis används i autonoma fordon, inom hälsoteknik, industriell produktion och smarta fabriker, säger Moris Behnam.

− Efter examen kan studenterna antingen gå ut på arbetsmarknaden som mycket eftertraktade experter, eller studera vidare hos oss inom datavetenskap - och om de vill bli doktorander och forskare, säger Moris Behnam.

Markus Bohlin, professor i datavetenskap med fokus på tillämpad AI, kommer närmast från RISE Research Institutes of Sweden och brinner för samproduktion mellan högskola och industri.

− Data från tillämpningar är själva energikällan för AI, och en grundförståelse för tillämpningen behövs för att skapa maximal nytta. Därför ser jag det som avgörande att teori varvas med konkreta tillämpningar där både studenter och forskare testar sina idéer i samarbete med industri- och tjänsteföretag samt verksamheter inom offentlig sektor. Det är genom aktivt samarbete i laborationer, testmiljöer och ute i verksamheterna som vi får till goda och hållbara nyvinningar och innovationer som är till nytta för människor och samhället i stort. I vårt nya program har vi tagit fasta på detta och har lagt in kurser och moment som ger studenterna kunskap om hur både traditionell industri och nyskapande AI-företag fungerar och olika typer av affärsmodeller för dessa, säger Markus Bohlin.

Francesco Flammini, professor i datavetenskap med fokus på cyber-fysiska system.

− Många tänker på robotar när man nämner AI, men AI är så mycket mer. Jag forskar bland annat i ett EU-finansierat projekt inom järnvägssektorn där vi ser på AI-användning inom nästa generations signalsystem, styrsystem och nätverkshantering. Målsättningen är att kunna förutsäga underhåll och upptäcka defekter samt effektivisera trafikplanering och kapacitetsoptimera infrastrukturen. Just det här forskningsprojektet är ett samarbete med forskare från fyra länder. För att forska om framtidens AI-baserade system krävs kunskap om mjukvara och programmering på avancerad nivå i kombination med kunskap om AI och maskininlärning, datainsamling, dataanalys, datasäkerhet, Internet of Things (IoT) och molntjänster. Det är krävande att bygga upp kompetens på denna nivå, men MDH var tidigt ute och MDH:s forskningsmiljö är mycket attraktiv för forskare från hela världen, säger Francesco Flammini.

MDH har även anställt professor i socialt arbete Jonas Stier som har en annan ingång till AI. Hans forskning kretsar kring interaktion, identitet och människans förhållande till samhället.

− Utveckling inom teknik och speciellt inom AI aktualiserar många frågor inom säkerhet, etik, juridik och politik. Är tekniken säker? Hur säkerställer vi individens integritet så att vi inte hamnar i ett övervakningssamhälle? Vem tar ansvar om AI används fel? Vem övervakar övervakarna och vem programmerar programmerarna? För mig som samhällsvetare handlar det om vem som har taktpinnen i utvecklingen av AI. Det är än så länge vi människor som bestämmer hur tekniken ska utvecklas mot en människovänlig, säker, rättvis och ansvarstagande AI. Hur det blir om 50 år, det vet vi inte, säger Jonas Stier.

Delar av MDHs satsning inom AI sker i nära samverkan med Eskilstuna kommun genom det så kallade Sörmlandskontraktet.


Bakgrundinformation om professorerna

Moris Behnam har mer än 14 års akademisk erfarenhet inom forskning och undervisning i datavetenskap och cyber-fysiska system. Han har publicerat mer än 180 forskningsartiklar och har ett starkt samarbete med ledande internationella forskare och har varit ledare för flera forskningsprojekt tillsammans med industrin. Han tog sin doktorsexamen i datavetenskap vid MDH 2010. Moris har varit gästforskare vid Wayne State University (USA) och Porto University (Portugal).

Markus Bohlin är en erfaren ledare inom forskning och utvecklingsverksamhet i AI tillämpat på transport, logistik, kraftproduktion och cyber-fysiska system, och kommer närmast från tjänsten som sektionschef vid RISE. Han försvarade sin doktorsavhandling 2009 vid MDH och har sedan 2014 varit verksam som adjungerad professor i analys av järnvägstrafiksystem vid KTH Kungliga Tekniska högskolan.

Francesco Flammini kommer närmast från tjänsten som associerad professor vid Linnéuniversitetet. Han har en doktorsexamen i datateknik (2006) från universitetet i Neapel Federico II, Italien. Han har varit adjungerad professor i cybersäkerhet vid University of Maryland University College Europe, inom datavetenskap och programvaruteknik vid universitetet i Neapel (Italien). Francesco har även varit en gästlärare vid universitetet Campus Biomedico of Rome (Italien) och vid universitetet i Girona (Spanien).

Jonas Stier är professor i socialt arbete och kommer närmast från Högskolan Dalarna där han lett forskningsprofilen Interkulturella studier och var tidigare professor i sociologi vid Mälardalens högskola. Han har arbetat med öppen vetenskap och samproduktion och har varit expert för Europeiska rådet inom etnisk och kulturell mångfald i socialtjänsten och om interkulturell dialog. Länk till Jonas Stiers arbete i organisationen addAI: http://www.addai.org/ Länk till annan webbplats.