sites.mdu.se

Text

Datum 2021-11-17
Artikeltyp Aktuellt

Här finns jobben för beteendevetare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Kunskap om mänskligt beteende värdesätts i de flesta branscher, företag och organisationer. Det ger dig som beteendevetare många möjligheter vad gäller yrken och arbetsplatser.

− Beteendevetare jobbar både inom privata företag och i offentliga verksamheter. Arbetsmarknaden utvecklas mest inom personalområdet och inom yrken som handlar om att stödja andra människor, säger Jonas Lindblom, samordnare på det beteendevetenskapliga programmet.

Beteendevetenskap är ett samlingsnamn för de ämnen som studerar mänskligt beteende ur olika perspektiv. När du läser det beteendevetenskapliga programmet tar du en kandidatexamen inom något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi. Det gör att du kan vinkla din examen mot det område du är mest intresserad av. Oavsett vilken inriktning du väljer så tar du vid examen ett kliv in på en bred arbetsmarknad.

Forskare på högskolan har kartlagt vad beteendevetare som tagit examen från MDH, mellan 2013-2018, jobbar med. I kartläggningen identifierade forskarna många olika titlar. De delade därför in jobben i fyra övergripande kategorier.

  • Personal och organisation

Detta inrymmer arbeten inom rekrytering, personaladministration, arbetsmiljöansvar och processutveckling i både privata företag och offentlig sektor.

  • Chef eller en annan ledande befattning

I denna kategori ingår titlar som arbetsledare, chef, föreståndare och projektledare, det vill säga arbetsuppgifter som inrymmer ansvar för verksamhetsplanering, personal och/eller budget.

  • Samtalsstöd, socialt stöd och hand- och vägledning

Här ingår yrkestitlar som exempelvis arbetshandledare, boendestödjare, kurator, terapeut, behandlare eller behandlingsassistent men också coach och vägledare. Även arbetstiteln beteendevetare har vuxit sig starkare på senare år inom kommunala verksamheter.

  • Offentligt anställda med mycket direktkontakt med klienter

Med denna yrkeskategori avses i huvudsak yrken inom myndigheter, såsom försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt socialtjänsten och omfattar exempelvis yrkestitlar som handläggare, utredare, socialsekreterare, samordnare, arbetsförmedlare och försäkringssekreterare.

 

Möt Teodora och Johannes som vill utveckla organisationer

− På programmet skapar vi oss kunskap om mänskliga relationer och mänskligt beteende i organisationer, vilket ger oss möjlighet att exempelvis jobba med frågor som rör personal- och verksamhetsutveckling.

Läs mer

"Kunskap om människors beteende är viktigt i många branscher"

Simon Johansson vill i framtiden arbeta som personalchef. För att nå dit studerade han det beteendevetenskapliga programmet.

Läs mer
Till toppen