sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-04
Artikeltyp Porträtt

Fredrik ska hjälpa industrin att förenkla samarbetet mellan människor och robotar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I takt med att industrin digitaliseras och robotar blir en större del av produktionen, ökar kraven på samarbetet mellan robotar och människor. Det för att skapa säkra, effektiva och ergonomiska arbetsplatser. Fredrik Ore har tagit fram en mjukvara som ska förenkla samarbetet.

− Mjukvaran ska underlätta för designprocessen vid skapandet av en människa-robot arbetsplats i industrin och möjliggör en simulering av arbetsmomenten som människan och roboten utför tillsammans, säger Fredrik Ore, nybliven doktor från forskarsskolan Innofacture/Innofacture+ vid MDH.

Mjukvaran har tagits fram tillsammans med Fraunhofer Chalmers Research Center som har programmerat mjukvaran utifrån Fredriks krav och utvärderingar. Tanken är att den ska vara användbar för att utforma arbetsmiljöer där roboten agerar som assistent till människan och stötta i ergonomiskt tunga, svåra eller upprepande uppgifter.

− Jag vill designa framtida arbetsplatser i en datormiljö innan roboten köps hem och stationen byggs. Mjukvaran används för att analysera och jämföra olika arbetsplatser och olika robotar. Att hitta avvikelser i en virtuell miljö innebär färre fel i den faktiska installationen och att vi på så sätt är mer resurseffektiva och hållbara emot vår miljö, säger Fredrik.

I takt med utvecklingen inom industrin har robotar och bättre säkerhetssystem möjliggjort närmare samarbete mellan människor och robotar, men fortfarande byggs den överväldigande majoriteten av robotinstallationer i industrin med fysiska staket för att undvika att roboten kolliderar med människan.

− Genom att effektivisera arbetet mellan människor och robotar och på det sättet ta vara på kompetensen hos våra medarbetare kommer vi att kunna behålla svensk industri konkurrenskraftig, säger Fredrik.

Forskare inom forskarskolan Innofacture/Innofacture+

Under 2012, som anställd på Scania, fick Fredrik möjligheten att söka en industridoktorandtjänst inom forskarskolan Innofacture/Innofacture+ som drivs vid MDH. Något som Fredrik inte kunde stå emot.

− Jag gillar att utvecklas och när chansen att vara med och bidra till framtidens industri öppnade sig kändes det som en självklarhet för mig, säger Fredrik.

Att vara forskare inom forskarskolan betyder att forskningen ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Sedan 2012 ingår Volvo Construction Equipment, ABB, Atlas Copco, Bombardier transportation, Excosoft, Leax, Scania, TPC Components och Volvo Powertrain i forskningssamarbetet med MDH, som är finansierat av KK-stiftelsen.

− Idag har vi tre industridoktorander på Scania som forskar inom forskarskolan Innofacture/Innofacture+. Samarbetet har gett oss möjligheten att utveckla vår verksamhet utifrån aktuell forskning, säger Anders Berglund, Manager Research & External Cooperation på Scania.

Vill du jobba med att utveckla svensk industri?