sites.mdu.se

Text

Datum 2020-03-03
Artikeltyp Aktuellt

Forskare från MDH på IVA:s 100-lista även i år

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

På Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista finns i år fyra av MDH:s forskningsprojekt.

Grattis till våra forskare inom projekten FREE, PROGNOSIS, Monitoring and Prediction through AI och Future-Proof Cities!

Projekten är utvalda av IVA för att de skapar värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

I år är andra gången som IVA släpper en 100-lista över aktuell forskning med affärspotential. Temat för 2020 är hållbarhet.

IVA:s 100-lista

På IVA:s webbplats kan du se hela 100-listan.

Till IVA:s webbplats