sites.mdu.se

Text

Datum 2020-05-26
Artikeltyp Aktuellt

Tidigarelagd terminsstart på program med VFU

För studenter som läser program med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inleds höstterminen 2020 den 24 augusti, en vecka innan ordinarie terminsstart. Det gäller samtliga program med VFU förutom ämneslärarprogrammet.

Den tidigarelagda starten beror på att berörda program inte har några schemalagda aktiviteter under vecka 53, det vill säga jul- och nyårsveckan. Detta då det finns svårigheter med att genomföra en bra VFU denna vecka. Det nya upplägget ökar möjligheterna till en bra och rättvis praktik för alla studenter, oavsett om de har sin VFU förlagd till perioden runt jul och nyår eller annan tid under terminen.

Följande program startar terminen den 24 augusti 2020:

 • barnmorskeprogrammet
 • fysioterapeutprogrammet
 • förskollärarprogrammet
 • grundlärarprogrammet f-3
 • grundlärarprogrammet f-3 arbetsintegrerat
 • grundlärarprogrammet f-3 verksamhetsintegrerat
 • grundlärarprogrammet 4-6
 • kompletterande pedagogisk utbildning 7-9
 • kompletterande pedagogisk utbildning gymnasiet
 • sjuksköterskeprogrammet
 • socionomprogrammet
 • specialistsjuksköterskeutbildningarna

Höstterminen 2020 avslutas den 17 januari 2021.


Kursregistrering

Kursregistreringen öppnar den 8 augusti. Det innebär att registreringsperioden öppnar två veckor innan för kurser med start 24/8 och tre veckor innan för de kurser som startar 31/8. Registreringsperioden stänger precis som tidigare, en vecka efter kursstart.


Söka studiemedel

Du söker studiemedel precis som vanligt, men kan eventuellt behöva göra en manuell korrigering av terminens startdatum i din ansökan. Du ansöker CSN från den 2020-08-24 - 2021-01-17.

Det är inga schemalagda aktiviteter vecka 53, men det ligger inget formellt uppehåll under denna vecka. Du ska därför inte fylla i något uppehåll under terminen i din ansökan.


Läs mer