sites.mdu.se

Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

Så kan design påverka hur du tolkar information

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Det senaste året har världen omringats av information om coronaviruset och rent historiskt har vi aldrig haft så stor tillgång till information som nu. Hur vi tolkar, förstår och agerar utifrån informationen påverkas av flera olika omständigheter. Carina Söderlund, lärare och forskare i informationsdesign och visuell kommunikation, förklarar hur vi påverkas av utformningen.

– Det är viktigt att vi förstår komplexiteten i att utforma begriplig information för att kunna bidra till beteendeförändring, säger Carina Söderlund, forskare i informationsdesign och visuell kommunikation.

Information om hur vi ska förhålla oss till och hur vi bör agera för att minska spridningen av coronaviruset kan vi ta del av i olika kanaler och från olika källor. Många använder sig av text, diagram, animeringar, film och flera andra presentationssätt för att nå ut med information.

– Hur människan tolkar information påverkas av flera omständigheter och hur den utformas kan bidra till ändrade beteenden och även skapa nya. Dock tar det tid och kräver goda designkunskaper, säger Carina Söderlund.

Studier visar att kombinationen text och bild kan göra det lättare att förstå innehållet, men påverkas även av vilka bilder som kombineras med vilka texter och den plats och det rum där vi tar del av informationen. Hur vi förstår en animering beror bland annat på våra kunskaper om ämnet som animeringen handlar om. Hur vi avläser ett diagram beror exempelvis på hur diagrammen ser ut (färgkoder, diagramrubriker, staplarnas grovlek med flera) och vår kunskap om diagrammets ämnesområde. Trots kunskap om ett ämne kan vi missförstå informationen om vi inte har tillräckligt med kunskap om statistik och statistiska begrepp.

– För att göra det ännu mer komplext så tenderar vi ofta att söka, tolka och minnas information som passar överens med våra förväntningar som i sin tur bekräftar sådant som vi redan känner till eller tror oss veta, säger Carina Söderlund.

Tips och råd vid design av information:

  • För att kunna designa tydlig information behövs en god förståelse för komplexiteten kring människors tolkning av informationen.
  • Testa och utvärdera din design med exempelvis potentiella användare och experter inom ett visst område.
  • Om möjligt, bjud in andra deltagare i designprocessen, särskilt dem som blir berörda av den information som ska designas. Dessa personer kan bidra med kunskaper och insikter utöver de du redan har.
  • Anpassa designen efter människors olika förutsättningar, välj exempelvis färger med hänsyn till den vanligaste formen av färgblindhet. Utgå från grundläggande principer och riktlinjer för informationsdesign.

Vill du jobba med att designa information för olika målgrupper och kanaler?